You, the petitioner

Senior materiaalspecialist archeologie

107 signatures

Het CCvD Archeologie heeft op 8-12-2014 besloten om geen senior materiaalspecialist in te stellen. Wij zijn van mening dat WEL voor het specialisme Archeologisch Materiaal een Senior niveau noodzakelijk is. Middels deze petitie hopen wij op een ander besluit door het CCvD.

Petition

We

materiaalspecialisten in de archeologie en anderen werkzaam in de archeologie

 

establish that:

dat het CCvD Archeologie in haar vergadering op 8-12-2014, in afwijking van het advies van Voorbereidingscommissie I, heeft besloten om geen actor "Senior Archeologisch Materiaalspecialist" in te stellen door de actor "Senior KNA specialist" beperkt te houden tot de specialisaties archeozoölogie, archeobotanie, fysische antropologie en fysische geografie.

 

and request

het CCvD Archeologie om alsnog te besluiten tot het instellen van de actor Senior Archeologisch Materiaalspecialist.

Wij zijn van mening dat WEL voor het specialisme Archeologisch Materiaal een Senior niveau noodzakelijk is. Een senior materiaalspecialist kan de door het CCvD gewenste wetenschappelijke en inhoudelijke kwaliteit gedurende verschillende fasen van het (specialistisch) onderzoek waarborgen en voorkomt daarmee geldverspilling. Wij zijn daarbij van mening dat het instellen van een Senior specialist Archeologisch Materiaal juist bijdraagt aan wat is opgenomen in de erfgoedwet, namelijk het beschermen van cultureel erfgoed. Wat wij met elkaar willen is een solide kwaliteitssysteem waarin het werk door vakmensen wordt uitgevoerd en dat enerzijds goed geborgd is en anderzijds niet te duur is. Hiervoor is een Senior Archeologisch Materiaalspecialist mede een stap in de goede richting.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
brancheorganisatie 
Petition desk:
Closing date:
2017-12-31 
Lead petitioner:
Rob Houkes 

History

Signatures