You, the petitioner
Lindtwind

Geen windmolens op Groote Lindt Zwijndrecht

323 signatures

'NEE is geen optie', volgens de gemeente Zwijndrecht om windmolens te plaatsen op bedrijventerrein Groote Lindt, en inspraak van de bewoners is marginaal. En dat terwijl windmolens op Groote Lindt al in 2005 zijn afgewezen door gemeente en provincie! Zeg NEE tegen wind op Groote Lindt!

Petition

We

de bewoners van het gebied grenzend aan bedrijventerrein Groote Lindt in Zwijndrecht

 

establish that:

dat er in het concept toetsingskader windmolens en de daarmee samenhangende communicatie naar bewoners toe, voorbij wordt gegaan aan de belangen en bezwaren van de bewoners in het gebied. Grootste bezwaar is de geluidsoverlast vanwege de korte afstand tot de woningen en de plaatsing op een windgevoelig stuk, waarmee de zogenoemde normering zeker zal worden overschreden en de overlast voor bewoners onaanvaardbaar zal zijn.

 

and request

Dringend verzoek om alternatieven te zoeken buiten dit gebied, waar de bewoners worden gespaard. Zeker mbt. plannen om een windmolen te plaatsen bij firma Heerema, waardoor de geluidsnorm voor bewoners van een HELE woonwijk extreem zal worden overschreden

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Zuid-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2017-09-01 
Lead petitioner:
Francis van Oorschot 
Organisation:
LindtWind bewonersbelangen 
Website:

History

Signatures

Updates

Provincie weigert Groote Lindt te schrappen als windturbinelocatie

De petitie blijft van kracht, omdat de Provincie weigert Groote Lindt te schrappen als windturbinelocatie. Ondanks het standpunt van de gemeente Zwijndrecht, dat nergens plaats ziet voor windturbines en die weigert een alternatieve locatie aan te bieden in ruil voor Groote Lindt. Daarbij komt, dat de Provincie ook nog eens een vergunning heeft verleend voor het uitbreiden van de chemische opslag aan het naastgelegen chemische bedrijf, waarmee de veiligheidsrisico's alleen maar toenemen voor de bewoners direct grenzend aan het bedrijventerrein.

+Read more...

Dit najaar valt het definitieve besluit bij de Provincie of Groote Lindt blijft staan in de VRM. Blijf dus tekenen!

2017-07-06