You, the petitioner
Img 3631

Geef het fietspad terug in de Spuistraat

46 signatures

Het verdwenen fietspad in de Spuistraat leidt tot onwenselijke situaties voor voetgangers en fietsers. Dit is uitgebreid gedocumenteerd, in de krant, op tv, op video en foto.


Een definitieve oplossing is om de rijbaan naar links te verschuiven ten koste van de parkeerplaatsen daar en een nieuw fietspad rechts van de rijbaan te leggen. Er zijn veel parkeergarages in de buurt.

Petition

We

fietsers, voetgangers en omwonenden

 

observe

  • het fietspad in de Spuistraat is verwijderd
  • dit levert onwenselijke situaties op
  • de Nieuwezijds is geen alternatief tijdens de verbouwing

 

and request

  • zo snel mogelijk een tijdelijk fietspad op het nieuwe trottoir af te tekenen met gele lijnen
  • een definitieve oplossing te kiezen in overleg met voetgangers, fietsers en andere belanghebbenden
  • dat het overleg met de belanghebbenden openbaar is, genotuleerd wordt en besproken in de gemeenteraad
  • dat aan het overleg een verkeerskundig onderzoek vooraf gaat, uitgevoerd door een extern bureau minstens een half jaar na het opleveren van de Nieuwezijds en de ondergrondse fietsenstalling bij het CS.
  • dat het tijdelijke fietspad tot en met een stemming in de gemeenteraad over de definitieve oplossing in stand wordt gehouden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

Gebeld met de gebiedsmakelaar

Gebeld met de gebiedsmakelaar. Op ambtelijk niveau zijn er ook zorgen over de nieuwe situatie.

+Read more...

Oorzaak van de problemen is dat de Nieuwezijds noord tot uiterlijk juni 2024 in verbouwing is voor het project Oranje Loper. Extra autoverkeer komt nu door de Spuistraat. Daarnaast is de huidige inrichting niet geschikt als fietsstraat.

Overwogen wordt nu om misschien een stopverbod voor autoverkeer in te stellen in combinatie met meer laadlosplaatsen.

Zie ook het verkeersbesluit waarmee de huidige situatie is besloten en de vergadering in de stadsdeelcommissie op 26 oktober 2021 waarin insprekers van met name de Fietsersbond waarschuwden voor de huidige situatie.

Overigens heeft de Fietsersbond ook al een melding binnen gekregen van een fietser die door een taxideur is gevloerd, met gezichtsletsel als resultaat. Onder andere zijn tanden eruit. De passagier stapte plots uit daar aan het begin van de Spuistraat waar de eerste rood verlichte ramen te zien zijn. Passagier maakte zich ook uit de voeten. Taxichauffeur had alle aandacht voor het slachtoffer en bracht hem ook naar het OLVG

2022-06-22