You, the petitioner

Zorgverlening aan clienten van Europsyche mag niet zo maar worden gestaakt

3,926 signatures

De psychotherapeutische zorgverlening van ca. 11.000 cliënten moest 10-5-2012 worden gestaakt omdat sinds januari 2012 de behandelingen door het grootste deel van de ziektekostenverzekeraars plots en na jaren niet meer worden vergoed. Dit is onzorgvuldig en potentieel schadelijk voor cliënten. Laat a.u.b. ook uw reactie achter op www.zorgenomdeggz.nl!

Petition

We

zorgverleners, doorverwijzers, cliënten, beroepsorganisaties, cliënten-/patiëntenverenigingen,

 

establish that:

dat het merendeel van de zorgverzekeraars per januari 2012 plotseling is gestopt met de vergoeding van psychiatrische, psychotherapeutische, psychologische en psychosociale zorg aan een grote groep cliënten. Het stoppen van psychosociale zorg aan mensen tijdens een therapietraject is potentieel (zeer) schadelijk voor een cliënt en doet ernstig afbreuk aan de vertrouwensrelatie die is opgebouwd. Daarnaast werken ca. 1.100 professionals al maanden in onzekerheid over hun inkomen door ten behoeve van deze groep cliënten.

 

and request

De minister: 1. te borgen dat aangegane zorgtrajecten zorgvuldig worden afgerond in de tijd die daarvoor nodig is omdat de cliënt een zorgtraject is aangegaan en mocht veronderstellen dat dit vergoed zou worden; 2. cliënten zelf kunnen blijven kiezen van welke zorgverlener zij zorg willen ontvangen; 3. reeds verricht werk door zorgverleners wordt uitbetaald op grond van goeder trouw en een gewekte verwachting door vergoedingen uit het verleden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2012-06-27 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Giel Luichjes 

History

Signatures