You, the petitioner
Petitie geen waterzuiveringsfabriek

Zeg nee tegen een industriële waterzuiveringsfabriek in Luxwoude

146 signatures

Men is voornemens een waterzuiveringsfabriek in het buitengebied van Luxwoude te bouwen en water te winnen. Dit zal overlast veroorzaken mogelijke schade aan huizen, bederf van ons open landschap & onveilige verkeerssituaties ivm bouwverkeer. Dit is een onverantwoorde locatie voor deze fabriek!

Petition

We

Bewoners van Luxwoude en omliggende buitengebieden

 

establish that:

  • Vitens en het College van Opsterland onvoldoende oog hebben voor het beschermen van belangen inwoners én onze LEEFOMGEVING
  • ondanks dat er logische alternatieve locaties mogelijk zijn men een grote waterzuiveringsfabriek in het buitengebied van Luxwoude wil bouwen
  • men onvoldoende maatregelen treft om ons en onze leefomgeving te beschermen tegen toekomstige effecten van de waterwinning en opstapelende effecten van klimaat en gaswinning.

 

and request

  • het proces om een waterzuiveringsfabriek in Luxwoude te realiseren te STOPPEN.
  • alternatieve locaties uit te werken voor de realisatie van de waterzuiveringsfabriek
  • een vooraf opgestelde schaderegeling voor bewoners in te richten.
  • meetbare criteria op te stellen aan de evaluatie Vitens.
  • mitigerende maatregelen te nemen waar dit nodig is, wacht niet tot de schade is ontstaan
  • u niet achter het algemeen belang te verschuilen maar op te komen voor uw inwoners.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Opsterland 
Petition desk:
Closing date:
2024-09-08 
Lead petitioner:
Marijke Stegink 
Organisation:
Bewoners Langezwaag, Luxwoude, Terwispel & omliggende buitengebieden 

History

Signatures