You, the petitioner
2019 ntc 294x175

Voor een echt democratisch Europa

Maar al te vaak worden besluiten in de Europese Unie genomen achter gesloten deuren. Lobbyisten en speciale belangen hebben teveel macht in vergelijking met de verzwakte stemmen van de burgers. Dat moet veranderen!

Petition

We

democracy-international.org, meerdemocratie.nl en medestanders,

 

establish that:

  • Maar al te vaak worden besluiten in de Europese Unie genomen achter gesloten deuren. Lobbyisten en speciale belangen hebben teveel macht in vergelijking met de verzwakte stemmen van de burgers. Dat moet veranderen!

  • Echte democratie is van het volk, voor het volk en door het volk. De burgers moeten aan het begin en het eind van de politieke besluitvorming staan!

 

and request

Daarom roepen wij, burgers van Europa, het nieuwe Europese Parlement op om het Parlement van Verandering te zijn en de democratie in Europa fundamenteel te hervormen. We roepen de Europese politici op om willekeurig samengestelde burgertoppen in te stellen. Laat gewone burgers voorstellen ontwikkelen hoe een echt democratisch Europa eruit kan zien, vertaal de voorstellen in wetgeving en geef de bevolking het laatste woord over de eindresultaten!

  • zich in te zetten voor de organisatie van willekeurig samengestelde burgertoppen die concrete aanbevelingen ontwikkelen voor de democratische toekomst van Europa;
  • ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van de burgers leiden tot wetsvoorstellen inclusief, indien nodig, een voorstel voor wijziging van de verdragen;
  • zich in te zetten dat de hele bevolking het laatste woord krijgt over de uitkomsten van een eventuele Conventie, die bij verdragswijzigingen verplicht gehouden moet worden op grond van artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie;
  • een parlementaire intergroep in te stellen over de toekomst van de Europese democratie om tot een routekaart voor democratische hervorming te komen en bovenstaande voorstellen te verkennen.

The answer

Onderteken op nowthecitizens.eu

Onderteken de petitie Voor een echt democratisch Europa op de website nowthecitizens.eu

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Europees Parlement 
Petition desk:
Status:
Sign elsewhere 
Lead petitioner:
--  

History

Signatures

Updates

Onderteken op nowthecitizens.eu

Onderteken de petitie Voor een echt democratisch Europa op de website nowthecitizens.eu.

2019-05-16