You, the petitioner

verkeerslichten uit buiten de spits

40 signatures

verkeerslichten uit buiten de spits

Petition

We

mensen met intellectuele vermogens

 

establish that:

dat verkeerslichten buiten de spits vaak meer hinder dan veiligheid bieden.

Op rustige tijden en bij overzichtelijke kruisingen ontnemen verkeerslichten ons het recht om zelf uit te kijken en zelfstandig beslissingen te nemen. Verder bevordert het onnodig de CO2 uitstoot van motorvoertuigen. Dat kan in het kader van het milieu toch beslist niet de bedoeling zijn.

Vaak is het zo dat de verkeerslichten 'hun rondje draaien' waardoor de kans dat er stil gestaan moet worden veel groter is dan de kans op doorrijden. Met name 's avonds en 's nachts staat men (op elkaar) te wachten, terwijl niemand had hoeven te stoppen wanneer de lichten niet zouden werken.

Ook de 'automatische' verkeerslichten zijn meestal traag genoeg om eerst te moeten afremmen/stoppen, om daarna weer te moeten optrekken. Dit kost allemaal extra energie.

De ergernis van het nodeloze stoppen is ook nog van invloed op onze gezondheid. Het levert extra stress op. Moet er toch geremd/gestopt worden, dan is dat toch minder erg om dat te doen voor een andere verkeersdeelnemer dan voor een paal met gekleurde lichtjes.

 

and request

de verantwoordelijken kritisch te laten kijken of de verkeerslichten nog wel iets toevoegen aan de veiligheid of verkeersdoorstroom. Indien dit op bepaalde momenten van de dag niet het geval is, verzoeken wij deze lichten op die tijden uit te zetten.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2009-04-10 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Daphne 
Website:

History

Signatures