You, the petitioner
Voorpetitie

Vergun geen gaswinning en afvalwater dumpen in Schoonebeek en omgeving

880 signatures

"Straks gaat er dagelijks miljoenen liters giftig afvalwater onze Drentse bodem in en wordt er opnieuw gas gewonnen." Politiek, grijp nu in en stop de NAM!"

Stop het dumpen van GIFTIG afvalwater en teken deze petitie!

“Angst is mar veur eben, spiet is veur altied”

Petition

We

bezorgde inwoners van Schoonebeek e.o.

 

establish that:

 • Wij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van mens, dier en natuur; nù en in de toekomst!
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de NAM een vergunning geeft voor gaswinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek en omgeving, wat de oliewinning weer mogelijk maakt.
 • De overheid en de NAM vooral gericht lijken op financieel gewin, zonder voldoende aandacht voor veiligheids- en milieurisico's zoals bodemverzakkingen, aardbevingen, lekkages en de verspreiding van giftige stoffen.
 • Als gevolg van deze activiteiten aardbevingen zullen toenemen, aldus experts van TNO en SodM.
 • Er dagelijks miljoenen liters water schoon water verspild gaan worden, wat niet terug te winnen is.
 • In Twente de Tweede Kamer vergelijkbare injectietechnieken stopgezet heeft vanwege risico's en incidenten, wat aangeeft dat deze praktijk elders niet langer aanvaardbaar werd geacht.
 • Er een groot risico bestaat op schade aan een Natura2000 gebied (Bargerveen) door deze plannen
 • In dit deel van Drenthe geen omgekeerde bewijslast geldt.

 

and request

 • géén definitieve vergunning af te geven voor gaswinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek.
 • een veilige variant uit te werken die geen risico heeft voor mens en milieu.
 • alternatieve, duurzame energiebronnen te stimuleren en onderzoeken om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2024-12-31 
Organisation:
Stichting Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) 
Website:

History

Signatures