You, the petitioner
1715891468178

Vergroot de verkeersveiligheid rondom de Fatimaschool

497 signatures

Petitie m.b.t. het optimaliseren van de verkeersveiligheid rondom de Fatimaschool te Rotterdam-Schiebroek. Betreft het realiseren van o.a. zebrapaden en verkeersborden ('Schoolzone'). Zodoende de veiligheid te verbeteren voor schoolgaande kinderen, begeleiders en bewoners in het geheel.

Petition

We

Ouders, kinderen, begeleiders, buurtbewoners en schooldirectie Fatimaschool Rotterdam-Schiebroek.

 

establish that:

  • De verkeerssituatie rondom de Fatimaschool onveilig is voor overstekende kinderen en overige bewoners. De Fatimaschool heeft 754 leerlingen.
  • Op de locatie en omgeving Fatimaschool geen adequate zebrapaden, verkeersborden en overige markeringen 'schoolzone' aanwezig zijn.
  • De verkeersveiligheid gespiegeld aan de huidige drukte en vergelijkbare situaties met spoed dient te worden verbeterd door Gemeente Rotterdam.

 

and request

Gemeente Rotterdam prioriteit te geven aan het voor schoolgaande kinderen, begeleiders en bewoners veilig maken van de verkeerssituatie rondom de Fatimaschool.

In het bijzonder de oversteek-kruising Kastanjesingel-Larikslaan. Op dit oversteekpunt komen voetgangers, weggebruikers en openbaar vervoer samen, maar ontbreekt het een zebrapad, markering/bebording ('schoolzone') en een aangepaste veilige maximumsnelheid, nu 50KM!.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Stadsregio 
Petition desk:
Closing date:
2025-05-17 
Lead petitioner:
Dhr. R. Duarte Lopes 
Organisation:
Ouders, kinderen, begeleiders, bewoners en het schoolbestuur Fatimaschool Rotterdam-Schiebroek. 
Website:

History

Signatures

Updates

We staan in de krant!

https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/53341/verkeersveiligheid-rondom-de-fatimaschool-zorgwekkend-petitie.

2024-06-03

Volg ons nu ook op instagram!

https://www.instagram.com/fatimaschool_verkeersveilig?igsh=MWpvcGpldzhiZXV3Nw==.

2024-05-20

Deel uw ervaringen!

Geachte lezer,

Laat a.u.b. na het ondertekenen een reactie achter wanneer u een gevaarlijke situatie heeft meegemaakt of herkent.

+Read more...

Dit zal ons helpen te inventariseren waar de knelpunten zitten, alsmede ondersteuning bieden in de onderbouwing naar de Gemeente toe.

Tien jaar geleden had de Fatimaschool slechts 450 leerlingen, dat zijn er nu 754! (Zie link: https://allecijfers.nl/basisschool/fatima/ ).

Het grootste gedeelte van de leerlingen gaat te voet of met de fiets naar school, dan wel zelfstandig of onder begeleiding van tenminste 1 ouder/verzorger. Een simpele rekensom leert ons dat de huidige verkeerssituatie derhalve enorm achterhaald is en niet in de tijdgeest, noch in moderne regelgeving past.

Bijkomend is na de verbouwing en het sluiten van tijdelijke locaties Schoolstraat en Wilgenplaslaan de toestroom voetgangers naar de Fatimaschool enorm verhoogd, gezien al het onderwijs zich nu op een locatie concentreert. Echter, van de onveilige verkeerssituatie is door de Gemeente nooit werk gemaakt, ook niet van alle individuele verzoeken door ouders of bewoners.

Vanwaar we samen met de Fatimaschool nu onze krachten bundelen!

Laat a.u.b. van u horen, elke bijdrage telt. Het streven is minimaal 1500 ondertekeningen.

Bij voorbaat dank.

-Admin

2024-05-17