You, the petitioner

Twaalf maanden bevallingsverlof

Elke vrouw in Nederland die dit wenst zou – naast het wettelijke recht op 16 weken zwangerschapsverlof – de optie moeten hebben om tot 12 maanden verlof op te nemen na de bevalling. Daarna zou zij het recht moeten hebben om terug te keren naar haar eigen baan (indien van toepassing, met behoud van beroepsregistratie).

Petition

We

4815 Handtekeningen

 

establish that:

Momenteel gaan werkende vrouwen 10 tot 12 weken na de bevalling weer aan het werk. In omliggende landen is deze termijn veelal langer; bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het gebruikelijk om een volledig jaar bij je kind te blijven. De mogelijkheid om als vrouw het eerste jaar volledig bij je kind te blijven (mits je dat zelf wenst) heeft drie belangrijke voordelen die het huidige korte zwangerschapsverlof niet biedt: Hechting: Een goede basis vanaf het allereerste begin is van groot belang voor een verdere gezonde ontwikkeling van het kind (zie bijvoorbeeld de campagne ‘1001 kritieke dagen’, https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/08/NIP_1001kritiekedagen.mei2016-1.pdf voor inhoudelijke achtergrond). Een zeer belangrijk onderdeel hiervan is veilige hechting aan een vaste vertrouwde ouder of verzorger, waarvoor de kritieke fase het eerste jaar is. Wanneer meer moeders de mogelijkheid krijgen om gedurende het eerste jaar bij hun kind te blijven, zal dit ten goede komen aan een veilige hechting. Het lange termijneffect hiervan zal een verbetering zijn van de mentale gezondheid van de opgroeiende generatie. Borstvoeding: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om baby’s, waar mogelijk, de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Het huidige moment van weer aan het werk gaan rond drie maanden betekent dat borst-voedende moeders moeten kolven op hun werk. Mede vanwege regeldagen (NB dagen waarop een baby vaker voeding vraagt dan gewend) rond drie maanden en de hoeveelheid moedermelk die baby’s nog nodig hebben op deze leeftijd is het vaak moeilijk om de melkproductie stabiel te houden. Dit is voor meerdere vrouwen een aanleiding om te stoppen met borstvoeding. ‘Combinatie met werk’ is in de tweede tot en met zesde maand een belangrijke reden waarom moeders stoppen met het geven van borstvoeding (zie https://www.tno.nl/media/5249/infoblad-peiling-melkvoeding-van-zuigelingen-2015.pdf). Wanneer vrouwen die dit graag willen langer bij hun kind kunnen blijven, zullen meer vrouwen de mogelijkheid hebben om de borstvoeding door te zetten. Op lange termijn heeft dit grote gezondheidsvoordelen voor zowel moeders als kinderen. Gezondheid moeder: Een kind krijgen is een gebeurtenis die een grote invloed heeft op het lichamelijke en psychische welzijn van een vrouw. Er zijn ongeveer negen maanden nodig om de balans in het lichaam mentaal en fysiek te herstellen (zie https://deverloskundige.nl/net-bevallen/subtekstpagina/89/wennen-aan-nieuw-leven/). Wanneer vrouwen de mogelijkheid hebben om het eerste jaar bij hun kind te blijven, is er meer ruimte voor dit herstelproces. Op de lange termijn leidt dit tot een verbetering van de mentale en psychische gezondheid van werkneemsters en tot minder verzuim.

 

and request

Twaalf maanden bevallingsverlof

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-26 
Status:
Sign elsewhere 
Website:

History

Signatures