U, de petitionaris
Screenshot 2019 03 05 at 10.53.58

Terugdringen sluipverkeer door ons dorp Wassenaar

371 ondertekeningen

DEZE PETITIE IS NIET MEER ACTUEEL. GA NAAR WWW.KEERVERKEER-WASSENAAR.NET/PETITIE

 • Het gedrag van sluipverkeer door afsluiting Storm is NU aangepast. Keer Verkeer heeft als einddoel het sluipverkeer door geheel Wassenaar terug te dringen naar buiten de dorpsgrenzen. Met de afsluiting van de Storm hebben alle bewoners van ons dorp bevestigd gekregen hoe ernstig de situatie van het sluipverkeer door Wassenaar dezer dagen is geworden. Niemand in Wassenaar wil een file voor zijn of haar voordeur.
 • De gemeente moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de drukte niet op een andere plek terug gaat komen binnen Wassenaar. Daar wil de werkgroep actief bij meedenken. Het afwaarderen van de Noord Zuid route Storm – Jagerslaan -Groot Haesebroekseweg – Stoeplaan- Wittenburgerweg richting Den Haag/Scheveningen ziet de werkgroep als fase 1 omdat dit de drukste sluiproute is. De definitieve oplossing van het sluipverkeer ligt buiten de bebouwde kom van Wassenaar.

 • Wenst u meer details over het voorstel van Keer Verkeer, stuurt u een email naar keerverkeer.wassenaar@gmail.com. We hebben bij de gemeente een gedetailleerd adviesrapport cq verzoekschrift ingediend hetgeen u kunt opvragen.

Petitie

Wij

Werkgroep Keer Verkeer en bewoners

 

constateren dat:

 • Er komen meer woningen bij en nabij Wassenaar, bijvoorbeeld in Valkenburg 5.000, maar ook in andere nabijgelegen gebieden. CBS schat in dat voor 2025 een toename van huishoudens verwacht wordt voor Den Haag, Rotterdam en Amsterdam van respectievelijk 15, 25 en 25 duizend. Het (sluip)verkeer zal alleen maar toenemen in de komende periode.
 • Langs het tracee Storm en Jagerslaan wonen veel families en ook oudere mensen die dagelijks overlast hebben van het sluipverkeer.
 • Het traject Storm - Jagerslaan - Groot Haesebroekseweg – Stoeplaan - Wittenburgerweg is nu 44 jaar een doorgetrokken weg, middels het toen koppelen van Jagerslaan Zuid en Noord met twee-richtingsverkeer, wat een sluiproute is geworden terwijl het eigenlijk de bedoeling was om een recreatieve route te openen. Sinds de start is het verkeer enorm toegenomen met actueel meer dan 8.000 auto’s op werkdagen over het traject van de Jagerslaan - Storm. Het traject is hiermee de kern van het probleem gaan vormen (en moet tevens de sleutel tot de oplossing zijn).
 • Meer dan 75% van de auto’s die op werkdagen over het traject rijden, zijn auto’s zonder bestemming in Wassenaar, kortom sluipverkeer.
 • Veilig Verkeer Nederland heeft geconstateerd dat de Jagerslaan niet fysiek ingericht is voor zoveel verkeer en adviseert ook nadrukkelijk deze afwaardering naar een erftoegangsweg. Daarbij zijn er ook zorgen om de fietsers en voetgangers op dit traject.
 • Met de afwaardering op dit traject van de Jagerslaan en Storm, zal een instelling van een 30 kilometer-zone komen, waardoor sluipverkeer bij het Tango-station al ontmoedigd wordt deze route te kiezen.
 • Deze terugdringing van sluipverkeer past in de vertaling van de Structuurvisie 2025 van de gemeente Wassenaar naar een verkeersstrategie, waarbij kernwaarden als veiligheid maar ook leefbaarheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
 • Het traject van de Jagerslaan loopt dwars door een beschermd natuurgebied, de Hertenkamp. Het zou niet mogen dat uitstoot van CO2 en fijnstof in dit gebied hogere meetwaarden heeft dan in sommige delen van de stad Den Haag! Stichting Duinbehoud maakt zich ernstige zorgen over de ecologische verbindingen en wil ook dat op dit traject het aantal auto’s sterk afneemt.
 • Langs het tracé van de Jagerslaan loopt ook een mooi ruiterpad pal naast de doorgaande weg. Westkust Ruiters hebben zich ook uitgesproken over de angst van paard en ruiter over het aantal auto’s en de hoge snelheden op de Jagerslaan en pleiten voor ontmoedigingsbeleid over dit traject door de gemeente!

 

en verzoeken

 1. Afwaardering van de gehele Jagerslaan en de gehele Storm van ’s Gravesandeweg naar erftoegangsweg.
 2. Snelheidsbeperkende maatregelen op dit tracé in lijn met de adviezen van Veilig Verkeer Nederland. We willen dat de afwaarderingen (dus punt 1 en 2) al in gang gezet worden, vóórdat de Storm van ’s Gravesandeweg weer geopend is.
 3. Pilots met tijdelijke afsluiting van de Jagerslaan ter hoogte van de Hertenkamp tijdens de spits.
 4. Keer Verkeer wil dat de gemeente een integrale verkeersstrategie gaat uitwerken op regionaal niveau waarbij het sluipverkeer buiten de grenzen van de bebouwde kom blijft.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Wassenaar 
Petitieloket:
Einddatum:
05-03-2019 
Status:
Elders te tekenen 
Petitionaris:
Esther White 
Organisatie:
Keer Verkeer Wassenaar 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Uw aanwezigheid is gewenst ! Dinsdag 19 maart om 19.30u, Raadhuis de Paauw

Keren is NU regeren! En regeren is vooruitzien, echter inmiddels is gebleken dat sluipverkeer terugdringen geen beleidspunt is in het huidige coalitie akkoord. De gemeente geeft zodoende formeel nog geen urgentie aan dit thema.

+Lees meer...

Keer Verkeer heeft een belangrijk inspreekmoment in de Gemeenteraad. Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons, door uw aanwezigheid, komt steunen bij het indienen van onze petitie. Wanneer en waar? Dinsdag 19 maart om 19.30u, Raadhuis de Paauw.

15-03-2019

Kijk ook eens naar; petitie Groene ruimte tussen Valkenburg en Katwijk

Dank voor uw steun! Wij denken dat er een stukje overlap is tussen deze petitie sluipverkeer Wassenaar en een andere petitie, Groene ruimte tussen Valkenburg en Katwijk. Misschien wilt u die petitie ook ondersteunen? .

12-03-2019

Al meer dan 125 ondertekenaars 'Terugdringen Sluipverkeer Wassenaar'

Dank voor uw steun voor deze petitie! Deel deze petitie vooral ook met je buren, familie, vrienden of jouw buurtvereniging, dat kan natuurlijk ook via Facebook en Twitter.

Met veilige verkeersgroet, Werkgroep Keer Verkeer .

07-03-2019