You, the petitioner
Petitie

Stop verplichte examinering van Wft PE en inhaalprogramma’s voor adviseurs

10,155 signatures

Adviseurs worden - volgens de Wft - vanaf 2014, onevenredig zwaar belast door verplichte examens voor Wft PE en inhaalprogramma’s! Deze maatregel heeft vergaande negatieve gevolgen. Laten wij de Minister op andere gedachten brengen, voor het te laat is!

De petitie is op 10 juni overhandigd en op 24 juni door minister Dijselbloem schriftelijk aan de Tweede Kamer beantwoord (Kamerstuk 29507 nr. 116).

Petition

We

Adviseurs en werkgevers werkzaam in de financiële dienstverlening

 

establish that:

Dat verplichte examens voor PE- en inhaalprogramma’s grote onzekerheid creëren over het kunnen uitoefenen van ons beroep en bedrijf. Dat deze maatregelen niet bijdragen aan de beoogde verhoging van de kwaliteit, de gewenste professionalisering tegenwerken en onnodig kostenverhogend zijn. Dat dit stelsel een rem vormt op de gewenste instroom van jonge beroepsbeoefenaars. Dit alles werkt niet uit in het voordeel van onze klanten.

 

and request

de Minister van Financiën voor de geplande inwerkingtreding de regelgeving over het 'inhaalexamen' en een 'PE-examen' alsnog ongedaan te maken. In plaats hiervan stellen wij voor dat er één verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en integriteit komt. En dat er voor permanente educatie een studiepuntensysteem wordt ingevoerd zoals dat in vele andere branches gebruikelijk is.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2013-06-10 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Hanneke Hartman, Algemeen directeur Adfiz 
Organisation:
Adfiz 
Website:

History

Signatures