U, de petitionaris
Screenshot 2024 02 01 at 19.09.41

Stop plannen woonunits ca 140 arbeidsmigranten Wagenberg

518 ondertekeningen

Een ondernemer uit Hooge Zwaluwe heeft aangekondigd woonunits neer te willen zetten voor ca 140 arbeidsmigranten in Wagenberg, naast de al bestaande opvang van ca 100 Oekraïners/migranten. Met als mogelijkheid deze woonunits ook in te zetten voor de opvang van extra Oekraïners.

Petitie

Wij

Direct omwonenden, bedrijven en bewoners van Wagenberg en Hooge Zwaluwe

 

constateren dat:

Dat deze plannen er toe leiden dat het aantal (arbeids)migranten in Wagenberg boven de 10% van het aantal inwoners komt. Deze scheve verhouding is een aanslag op de lokale gemeenschap, met alle negatieve gevolgen zoals:

  • (gevoelens van) onveiligheid
  • extra verkeersoverlast en onveilige situaties op een al te zwaar belaste straat
  • zwerfvuil
  • overbelasting lokale voorzieningen en infrastructuur
  • waardevermindering huizen omwonenden
  • van gemeenschap naar ‘slaap dorp’

 

en verzoeken

dat de gemeente Drimmelen de plannen voor de huisvesting én de bouw van het commercieel wooncomplex aan de Thijssenweg voor ca. 140 (arbeids)migranten afwijst en daarmee de sluipende aantasting van Wagenberg als gemeenschap stopzet.

Het antwoord

Petitie aangeboden aan de wethouder

Beste ondertekenaars, afgelopen week hebben we de wethouder geïnformeerd over de massaal ondertekende petitie. Het wachten is nu op een reactie.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Drimmelen 
Petitieloket:
Einddatum:
11-02-2024 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Burgerinitiatief Wagenberg 
Organisatie:
Wagenberg Zegt Nee 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden aan de wethouder

Beste ondertekenaars, afgelopen week hebben we de wethouder geïnformeerd over de massaal ondertekende petitie. Het wachten is nu op een reactie.

25-02-2024

Sluiting petitie 10 februari

Dank aan alle ondertekenaars tot zover! Deze petitie wordt 10 februari afgesloten zodat we de resultaten kunnen gaan aanbieden aan de gemeente. We nodigen alle direct betrokkenen (omwonenden/bedrijven) die deze petitie steunen, zich aan te sluiten bij de app groep.

+Lees meer...

Even rondvragen in de buurt is voldoende om iemand te vinden die al deelneemt aan de app groep!

07-02-2024

PERSBERICHT /Bewoners Wagenberg overrompelt en geschokt door volkomen onverwachte aankondiging komst mega-wooncomplex voor ca 150 extra arbeidsmigranten

De bewoners van Wagenberg (ca 2000 inwoners) een kleine kern van de gemeente Drimmelen, werden afgelopen donderdag 25 januari volkomen verrast door de mededeling van een ondernemer uit Hooge Zwaluwe dat hij al dit voorjaar gaat beginnen met de bouw van een commercieel wooncomplex voor ca 150 arbeidsmigranten. Het college van B&W maakt gebruik van de 1 januari ingegane omgevingswet om communicatie en bewoners raadpleging over het ingrijpende plan met de bewoners van Wagenberg over te laten aan de ondernemer.

Afgelopen donderdag viel bij een beperkt aantal Wagenbergers, wonend aan de Thijsseweg, een brief van de ondernemer in de bus met daarin een summiere uitleg van het plan en de uitnodiging voor een inloopbijeenkomst waar hij vragen zou beantwoorden over het plan.

+Lees meer...

De gemeente Drimmelen liet en heeft nog steeds niets van zich laten horen. Omdat dit plan een zeer grote impact heeft op de kleine kern, waar al een grote groep arbeidsmigranten (ruim 100) in o.a. door dezelfde ondernemer opgekochte en verkamerde woningen gehuisvest is, ging de brief razendsnel rond en is er een burgerinitiatief gestart.

Volgens het burgerinitiatief is het volkomen onduidelijk waarom dit wooncomplex überhaupt nodig is. In het twee jaar geleden gesloten coalitieakkoord is met geen woord gerept over een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. In het coalitieakkoord is wel afgesproken het wegkapen van betaalbare woningen, om deze te verkameren tbv huisvesting van arbeidsmigranten, te verhinderen door het invoeren van een opkoop belemmering (zelfbewoning plicht) Hiervan is twee jaar na de afspraak niets meer vernomen. Het college van B&W lijkt voorlopig geen plannen te hebben om de bewoners van Wagenberg te horen of minimaal tekst en uitleg te geven en verschuilt zich achter de nieuwe omgevingswet.

Het heeft er echter wel alle schijn van dat het college van B&W op de achtergrond al voorbereidingen heeft getroffen om dit plan snel doorgang te laten vinden zonder de betrokken burgers te informeren, laat staan serieus te raadplegen. De betrokken ondernemer heeft zelf zéér duidelijk te kennen gegeven, tijdens een informatie uitwisseling aan de lokale dorpsraad, dat er al veel voorbereidend werk is gedaan en kosten gemaakt zijn. Er is wat hem betreft geen weg terug.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op maandag 3 februari in café Bij Bas, Dorpsstraat 26, in Wagenberg van 16.00 uur tot 19.00 uur.

01-02-2024