You, the petitioner
Birds

Stop Jan Paternotte als fractievoorzitter

34 signatures

Iemand die mensen met een andere mening dan de zijne fascist, boef of anders uitscheldt, kan niet als fractievoorzitter functioneren.

Petition

We

Zien en horen dat Jan Paternotte politieke tegenstanders en mensen met een andere mening dan de zijne wegzet als verrader, fascist en dergelijke ongepaste titels.

 

observe

Dat Jan Paternotte een populist is die geen eerlijk politiek debat kan voeren en derhalve de functie van fractievoorzitter niet naar behoren kan uitvoeren

 

and request

Jan Paternotte te berispen en hem te ontheffen van de functie fractievoorzitter.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
vereniging 
Petition desk:
Closing date:
2022-10-20 
Lead petitioner:
Bouchra E, Ayadi 
Organisation:
prive 

History

Signatures