You, the petitioner

Stop het onrecht in de Gerardus Majellakerk in Tilburg

122 signatures

Onze diaken is sinds 2001 actief in onze kerkgemeenschap. Hij wordt nu gedwongen door de pastoor om per 1 september te stoppen. Ondanks het feit dat hij zelf graag een aantal taken wil blijven vervullen, wordt hem dit door de pastoor onmogelijk gemaakt.

Petition

We

de hechte katholieke gemeenschap die samenkomt in de Gerardus Majellakerk .

 

establish that:

  • Ondanks dat onze diaken vanaf 1 september gedwongen is te stoppen met zijn pastoraat, wil hij zich graag, zolang zijn gezondheid het toe laat, de gemeenschap dienen en steunen.

  • De pastoor legt hier een blokkade neer en weerhoudt onze diaken hiervan.

  • Tegelijkertijd wil de pastoor wel een groot feest organiseren ten afscheid; de hypocrisie druipt ervan af.

  • Wij zijn een hechte gemeenschap die de diaken steunt. Hij is onze herder.

 

and request

  • Wij verzoeken de bisschop tot sympathie met onze diaken en onze pastoor er toe te roepen hem deze ruimte te gunnen zolang zijn gezondheid hem dat nog toelaat.

  • Wij verwachten een christelijke houding van de bisschop en de pastoor om door dit probleem niet voorbij te gaan aan onze gemeenschap. Wij willen graag serieus genomen worden en luiden de noodklok.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
kerkbestuur 
Petition desk:
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Michel Kocken 
Organisation:
Parochie de Goede Herder H. Gerardus Majella 

History

Signatures

Updates

Harte dank voor jullie steun

Allen die hebben ondertekend willen wij hartelijk danken..

2023-08-22