You, the petitioner

Stop het meerekenen van studieschuld bij aanvragen hypotheek

46 signatures

Er is momenteel een hele generatie recent afgestudeerden die als gevolg van een studieschuld ernstig worden beperkt in het kopen van een starterswoning. Dit is kwalijk, zeker omdat een dergelijke schuld op het moment van lenen nog niet werd meegeteld en de gevolgen dus niet te voorzien waren.

Petition

We

Recent afgestudeerden die onder het oude leenstelsel een studieschuld hebben opgebouwd.

 

observe

  • Dat het meewegen van de studieschuld starters ernstig belemmert, hetgeen doorwerkt op de gehele woningmarkt.

  • Deze situatie is onrechtvaardig aangezien dit voor eerdere generaties niet gold en omdat op het moment dat de lening werd aangegaan er geen sprake van was dat deze zou worden meegewogen.

  • Tevens staat de mate waarin de schuld wordt meegewogen niet in relatie tot de lasten die de studieschuld met zich meedraagt.

 

and request

De wetgeving zodanig aan te passen dat de studieschuld voor deze groep niet langer of ten minste minder zwaar wordt meegewogen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-31 
Lead petitioner:
Arwin Ralf 
Website:

History

Signatures