You, the petitioner

Stop de schuldenindustrie

50 signatures

Het kan voor schuldeisers lonend zijn om een redelijk verzoek te weigeren en een schuld voor de rechter te brengen. Hierdoor kunnen zij naast hun vordering ook de proceskosten vorderen, waaronder de kosten voor de procesvertegenwoordiging. Door deze kosten wordt de schuld hoger. Dit moet stoppen.

Petition

We

bezorgde Nederlanders, schuldenaren en schuldeisers die deze praktijken afwijzen

 

establish that:

  • dat het door de huidige wetgeving lonend kan zijn voor schuldeisers om een redelijk voorstel tot een betalingsregeling te weigeren;
  • enkele schuldeisers opzettelijk redelijke voorstellen weigeren, om zo kosten te kunnen vorderen in het kader van een proceskostenveroordeling; en
  • dat problematische schulden door deze praktijken soms verveelvoudigd worden.

 

and request

om dergelijke praktijken wettelijk onmogelijk te maken door een artikel toe te voegen na artikel 237 Wetboek van Rechtsvordering, luidende:

Artikel 237a - Een vordering als bedoeld in het vorige artikel wordt in elk geval afgewezen indien de gedaagde een redelijk voorstel heeft gedaan tot voldoening van de schuld in termijnen.

The answer

Petitie Humanitas

Beste geïnteresseerden en ondertekenaars,

Gisteren (28 maart 2024) is er een artikel op Rtlnieuws verschenen over de petitie van Humanitas met hetzelfde doel als deze petitie. Per abuis is er een link naar deze petitie in het artikel gezet.

Humanitas heeft onlangs een geweldig initiatief genomen om een einde te maken aan de schuldenindustrie. Ik wil alle geïnteresseerden en ondertekenaars dan ook graag aanmoedigen om de petitie van Humanitas te ondersteunen via:

https://doneren.humanitas.nl/stopdeschuldenindustrienu

Om verwarring te voorkomen zal deze petitie gesloten worden.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-09-25 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jeroen Schildering 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie Humanitas

Beste geïnteresseerden en ondertekenaars,

Gisteren (28 maart 2024) is er een artikel op Rtlnieuws verschenen over de petitie van Humanitas met hetzelfde doel als deze petitie. Per abuis is er een link naar deze petitie in het artikel gezet.

Humanitas heeft onlangs een geweldig initiatief genomen om een einde te maken aan de schuldenindustrie.

+Read more...

Ik wil alle geïnteresseerden en ondertekenaars dan ook graag aanmoedigen om de petitie van Humanitas te ondersteunen via:

https://doneren.humanitas.nl/stopdeschuldenindustrienu

Om verwarring te voorkomen zal deze petitie gesloten worden.

2024-03-29