You, the petitioner
Fortknox

Stop de ontruiming van Stichting Kunstklus, red Fort Knox!

1 signature

De gemeente wil een twintig jaar oude broedplaats ontruimen; zonder dat er een concrete bestemming voor die lokatie voorhanden is. Volgens de huidige prognose zal het zeker vijf, maar eerder tien jaar duren voordat de woningbouwplannen ontruiming van dit gebied concreet noodzakelijk maakt.

Petition

We

Amsterdammers met oog voor de meerwaarde van kleine (kunst)gemeenschappen

 

establish that:

dat op 25 augustus het terrein van Fort Knox leeg moet worden opgeleverd, onder dreiging van een dwangsom van E.1.000 per dag. 4 kunstenaarsbedrijven zouden dan verdwijnen en zes mensen, inclusief een alleenstaande moeder met 2 kinderen, staan dan op straat, zonder uitzicht op alternatieve huisvesting. Het zou het einde betekenen van een in twintig jaar tijd spontaan ontstane kunstenaarsbroedplek waar , ongesubsidieerd, initiatieven onderdak hebben kunnen vinden.

 

and request

De stichting Kunstklus wil met de gemeente in gesprek over manieren om te voorkomen dat deze kunstenaars-broedplek moet verdwijnen. Rigide vasthouden aan een gerechtelijke uitspraak, zonder toetsing aan gemeentelijk beleid op het gebied van kunstbehoud, de leegstandswet en de recent afgekondigde bouwstop, levert voor niemand iets op, er zijn dan alleen verliezers. Ik doe een beroep op u om u in te spannen om ontruiming te verhinderen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2010-08-25 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Phyllis van Winsen 
Organisation:
Stichting Kunstklus 
Website:

History

Signatures