You, the petitioner
Planning

Stop de bouwoverlast richting Arendsplein en verleg de routes

28 signatures

Wij zijn de verkeers- en bijkomende overlast van de bouwactiviteiten op het Arendsplein in de Prins Frederikstraat en begin Arendsplein helemaal zat en willen dat de aan-en afvoerroute via genoemde straten wordt verlegd.

Petition

We

Bewoners van de woningen aan de Prins Frederikstraat en begin Arendsplein.

 

establish that:

  • er al een enorme "reguliere" verkeersdruk ligt op de Prins Frederikstraat
  • deze druk verder wordt verhoogd door de aan- en afvoerroute van het sloop- en bouwverkeer op het Arendsplein weer via deze straat te laten verlopen
  • er al anderhalf jaar enorme overlast in dit verband is
  • de gemeente van plan is tot medio 2025 deze route te gaan gebruiken
  • het onacceptabel is dat omwonenden 3 jaar in deze ongevraagde overlast zitten

 

and request

De aan- en afvoerroute van het bouwverkeer richting Arendsplein niet meer via de Prins Frederikstraat en het Arendsplein te laten verlopen en te verleggen naar een andere straat.

The answer

Ontlast van het zware bouwverkeer

Afgelopen vrijdag, 2 februari, hebben wij een reactie ontvangen van de wethouder in samenwerking met de projectleider van het Arendsplein naar aanleiding van ons verzoek om de Prins Frederikstraat te ontlasten van het vele en zware bouwverkeer.

De inrichting van de bouwplaats op het Arendsplein is op dit moment zodanig, dat helaas alle verkeer dat te maken heeft met de sloop van de westvleugel van Arendshof II via de Frederikstraat moet verlopen. Zodra echter gestart wordt met de bouw van het zogenaamde Altera complex op de plaats van deze westvleugel, zal de Frederikstraat alleen worden gebruikt voor de aanvoer van alles wat met deze bouw te maken heeft; de afvoer zal plaatsvinden via de Kegelstraat.

Dit betekent concreet dat we (hopelijk) voor de helft zullen worden ontlast van dit zware bouwverkeer. In ieder geval hebben we een luisterend oor gevonden bij de gemeente en een heel klein succesje geboekt met ons verzoek. We gaan uit van een positieve insteek, maar zullen de gedane beloftes wel goed in de gaten blijven houden.

Wij sluiten hiermee deze petitie, maar niet nadat we u nogmaals hartelijk willen bedanken voor uw steun!

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Oosterhout 
Petition desk:
Closing date:
2024-01-24 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Piet Broeders en Jan van Abeelen 
Organisation:
VvE UylenBurght 

History

Signatures

Updates

Ontlast van het zware bouwverkeer

Afgelopen vrijdag, 2 februari, hebben wij een reactie ontvangen van de wethouder in samenwerking met de projectleider van het Arendsplein naar aanleiding van ons verzoek om de Prins Frederikstraat te ontlasten van het vele en zware bouwverkeer.

De inrichting van de bouwplaats op het Arendsplein is op dit moment zodanig, dat helaas alle verkeer dat te maken heeft met de sloop van de westvleugel van Arendshof II via de Frederikstraat moet verlopen. Zodra echter gestart wordt met de bouw van het zogenaamde Altera complex op de plaats van deze westvleugel, zal de Frederikstraat alleen worden gebruikt voor de aanvoer van alles wat met deze bouw te maken heeft; de afvoer zal plaatsvinden via de Kegelstraat.

Dit betekent concreet dat we (hopelijk) voor de helft zullen worden ontlast van dit zware bouwverkeer.

+Read more...

In ieder geval hebben we een luisterend oor gevonden bij de gemeente en een heel klein succesje geboekt met ons verzoek. We gaan uit van een positieve insteek, maar zullen de gedane beloftes wel goed in de gaten blijven houden.

Wij sluiten hiermee deze petitie, maar niet nadat we u nogmaals hartelijk willen bedanken voor uw steun!

2024-02-09

Stop de bouwoverlast richting Arendsplein en verleg de routes

De einddatum van 24 januari voor het ondertekenen van de petitie is inmiddels verstreken.

Wij hebben als initiatiefnemers de petitie met 28 handtekeningen op donderdag 25 januari overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder, de heer Kastelijns.

https://petities.nl/system/uploads/30842/original/Aanbieden_petitie-500pix.jpg

Tijdens het gesprek dat hierop volgde, heeft de heer Kastelijns aangegeven serieus met de betrokken ambtenaren te gaan kijken of er mogelijkheden zijn om deze overlast te beperken én na te gaan of de bouwroutes gedeeltelijk of wellicht in het geheel verlegd zouden kunnen worden.

Op woensdag 24 januari hebben wij eveneens een gesprek gehad over deze overlast en de eventuele oplossingen met de verantwoordelijk projectleider van het Arendsplein, de heer Scheffer en met de heer Van der Burgt, beleidsmedewerker verkeer.

+Read more...

Zij gaan met de bouwende partijen in gesprek om te kijken of en zij ja, hoe, zij ons als omwonenden tegemoet kunnen komen.

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun door het ondertekenen van deze petitie!

Zodra er een antwoord komt vanuit één van bovengenoemde partijen stellen we u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Jan van Abeelen Piet Broeders bestuur UylenBurght

2024-01-28