You, the petitioner
Petition picture

StandUpForAfghans - No Deportations to Afghanistan

878 signatures

Wijverzoeken hierbij de Tweede Kamer om het beleid te heroverwegen dat bepaalt dat de Afghaanse asielzoekers die in de Nederlandse asielzoekerscentra gehuisvest zijn en een negatief advies hebben gekregen volgend op hun asielaanvragen in 2016 en 2017, gedwongen moeten terugkeren naar Afghanistan.

Petition

We

Vragen wij alle Nederlandse en niet-Nederlandse burgers in Nederland om deze petitie te tekenen.

 

establish that:

Sinds oktober 2016 kunnen EU-landen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers terugsturen op grond van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Afghanistan. De aanname hierbij is dat Afghanistan, althans delen van dit land, voldoende veilig wordt geacht. Wij stellen hierbij uitdrukkelijk dat dit niet het geval is. Wij geloven dat Nederland een legale en morele plicht om deze procedure te stoppen.

 

and request

We verzoeken u de humanitaire bescherming van Afghaanse asielzoekers voort te zetten. Met het oog op de onveilige situatie in Afghanistan zou deportatie van asielzoekers naar Kabul of andere regio┬┤s van Afghanistan hen in groot gevaar brengen. We verzoeken u in het licht van de informatie in deze petitie de asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers te heroverwegen en uitzettingen stop te zetten.

Voor meer informatie: www.standupforafghans.nl

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-10-12 
Answer expected:
2017-10-22 
Status:
Sign elsewhere 
Lead petitioner:
Danai Petropoulou Ionescu - Charlotte Mueller 
Organisation:
Refugee Project Maastricht 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie verplaatst

Deze petitie is verplaatst. U kunt vanaf nu ondertekenen via de website Stand up for Afghans.

2017-08-24