You, the petitioner
Petitie dyslexie januari 2016

Spelling-hulpmiddel voor kinderen met dyslexie moet blijven

41,771 signatures

De staatssecretaris van OCW verbiedt eindexamenkandidaten met dyslexie om gebruik te maken van spellingcontrole. Daardoor worden duizenden leerlingen met deze handicap benadeeld met alle gevolgen van dien. Dat kan natuurlijk niet! Kijk voor meer informatie op www.balansdigitaal.nl

Petition

We

Ouders, leerkrachten, professionals en andere betrokkenen

 

establish that:

dat er sprake is van ongelijke behandeling van kinderen met dyslexie. Er is de afgelopen 15 jaar hard gewerkt aan verbetering van onderwijs aan kinderen met dyslexie. Met het verbod op de spellingcontrole neemt de staatssecretaris deze groep niet serieus.

 

and request

De staatssecretaris om deze pijnlijke maatregel en het onrecht voor kinderen met dyslexie direct te corrigeren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-02-10 
Lead petitioner:
Oudervereniging Balans www.balansdigitaal.nl 
Organisation:
Ouderverening Balans 
Website:

History

Signatures

Updates

Ouders Online: "Uitstel is nog geen afstel"

Ouders Online 7 februari 2016 (...) De opstand lijkt succesvol te zijn. Op 6 februari meldde Balans dat staatssecretaris Dekker het verbod op spellingcontrole voorlopig wil uitstellen (...) Maar Balans is er nog niet gerust op.

+Read more...

Uitstel is nog geen afstel. Daarom het verzoek om de petitie alsnog te tekenen, voor wie dat nog niet gedaan had.

(...)

Lees verder

2017-08-08

Antwoord van de staatssecretaris wordt besproken op 15 juni 2016

Het antwoord van de staatssecretaris wordt op 15 juni 2016 besproken in de Tweede Kamer. Volgens de agenda van 15 juni 2016.

2016-04-11

Petitie genoemd in Algemeen Overleg op 10 februari 2016

In een Algemeen Overleg op 10 februari 2016 is de petitie genoemd volgens het verslag van 30 maart 2016.

Tweede Kamerlid Ypma zei: "Daarnaast hebben we zojuist een petitie gekregen van kinderen met dyslexie, kinderen die het hele jaar geoefend hebben met spellingscontrole. Het is verstandig dat de staatssecretaris heeft ingegrepen en tegen het CvTE (College voor Toetsen en Examens) heeft gezegd dat deze kinderen hun eindexamen met spellingscontrole moeten kunnen afronden.

+Read more...

Wat ons betreft geldt dit niet alleen voor het komende jaar. Als we deze kinderen met dyslexie gelijk willen blijven behandelen, hebben ze recht op een hulpmiddel. Zo geven we hun kansen voor de toekomst. Tegen dove kinderen ga je ook niet schreeuwen in de hoop dat ze dan wel gaan horen. Deze kinderen moet je hun spellingscontrole niet afnemen in de hoop dat ze dan minder fouten maken of minder dyslectisch worden."

2016-04-01