You, the petitioner

Sneller besluit asielaanvragen

70 signatures

Kinderen in Asielzoekerscentra blijven soms wel 8 jaar of langer in onzekerheid of ze wel of niet in Nederland mogen blijven. Dit is schadelijk voor hun ontwikkeling en niet nodig. Dit burgerinitiatief gaat níet over de criteria voor een verblijfsvergunning, maar puur over de snelheid van afhandeling.

Met 40.000 of meer ondertekenaars wordt dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Hoe eerder, hoe beter!

Petition

We

Inwoners van Nederland

 

establish that:

Dat het in niemands belang is dat aanvraagprocedures voor definitief verblijf voor asielzoekers soms wel 8 jaar of langer duren.

 

and request

U vóór het einde van 2012 een wetsvoorstel in stemming te brengen dat erin voorziet dat besluiten over definitief verblijf in Nederland binnen één jaar worden genomen. Het wetsvoorstel voorziet erin dat relevante wetten, beroepsprocedures en werkwijzen zodanig worden aangepast, dat zelfs het langst mogelijke traject binnen één jaar wordt afgerond.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Arend Wesdijk 

History

Signatures