You, the petitioner
Bogdxpnasdz6ksd3qodg.960x0

Red De Rimboe Heiloo

205 signatures

Voorkom dat de nieuwbouwplannen van Kennemer Wonen voor het wooncomplex aan de Ter Coulsterlaan in Heiloo leiden tot ernstige aantasting van flora en fauna op deze plek die onderdeel is van het historische landgoed Ter Coulster.

Petition

We

Burgers van Heiloo en liefhebbers van de De Rimboe, Heiloo

 

observe

  • dat de Gemeente Heiloo voornemens is haar medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging die resulteert in het kappen van bomen en aantasting van flora en fauna in De Rimboe;
  • dat behoud van De Rimboe past bij het beleid van de gemeente om het aanwezige groen te behouden, te beschermen en waar mogelijk te versterken, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan, Welstandsnota, het Groenbeleidsplan en de Woonvisie Heiloo.

 

and request

geen medewerking te verlenen aan de huidige plannen tot uitbreiding van het huidige bouwvolume aan de Ter Coulsterlaan, wat resulteert in het kappen van bomen en aantasting van flora en fauna in De Rimboe.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Heiloo 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-01 
Organisation:
werkgroep Red De Rimboe Heiloo 
Website:

History

Signatures