You, the petitioner

Recht kinderopvangtoeslag ook voor ouderparticipatiecrèches

1,502 signatures

Minister Asscher prijst de ouderparticipatie crèches als voorbeeld van de participatiesamenleving. Zijn nieuwe wet regelt hun positie als volwaardig alternatief. Maar hij pakt ze wel in dezelfde beweging het recht op toeslag af. Hierdoor komt het voortbestaan van deze vorm van opvang ernstig in gevaar. Het maakt de OPC’s voor ouders financieel fors onaantrekkelijker en met de recente verhoging van de toeslagpercentages zelfs duurder dan de commerciële crèches. Nieuwe ouders gaan zich hierdoor laten afschrikken en dat terwijl OPC’s alleen kunnen overleven als nieuwe ouders steeds het stokje overnemen.

Sinds de jaren '70 kent Nederland het fenomeen ouderparticipatiecrèche. Momenteel zijn er zeven van deze bijzondere kinderdagverblijven in ons land. Deze OPC’s worden volledig gerund door de ouders en dus niet door beroepskrachten. Dit gebeurt tot grote tevredenheid van de betreffende ouders, kinderen en controlerende instanties. Alle OPC’s zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en daarmee volwaardige kinderopvangorganisaties, tot heden met recht op kinderopvangtoeslag. De GG&GD controleert de OPC’s jaarlijks net zo streng als reguliere kinderdagverblijven zodat ze aan alle eisen voldoen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Minister Asscher bij de aankondiging dat de toeslag voor alle werkende ouders omhoog gaat: 'Goede kinderopvang biedt een vertrouwde en veilige omgeving gericht op de ontwikkeling van je kind. Daar breng je als werkende ouder met een gerust hart je kind naar toe. De kinderopvang heeft meerwaarde voor ouders en kinderen. Van die meerwaarde moeten ouders en kinderen gebruik kunnen maken.'

OPC’s bewijzen al decennia dat ze die meerwaarde bieden. Alle werkende ouders die gebruik maken van erkende kinderopvang krijgen toeslag. Waarom juist de ouders die zelf verantwoordelijkheid nemen en het Rijk daarmee veel toeslag besparen, dan niet?

  • Vergeet niet om uw ondertekening nog even in uw mail te bevestigen.

Petition

We

Besturen, (ex-)ouders en kinderen van ouderparticipatiecrèches in Nederland, Stichting BOPC i.o.

 

establish that:

• dat de OPC's al 40 jaar naar volle tevredenheid van ouders, kinderen en toezichthouder uitstekende kinderopvang bieden; • dat deze kwaliteit nu wettelijke erkenning rechtvaardigt; • dat de Regering desondanks ouders die kiezen voor een OPC het recht op kinderopvangtoeslag gaat ontnemen; • dat OPC's zonder recht op toeslag duurder zijn dan commerciële kinderopvang; • en dat het voortbestaan van OPC's dus ernstig wordt bedreigd.

 

and request

de fracties van PvdA en VVD in de Tweede Kamer het voortbestaan van OPC’s te waarborgen door het recht op kinderopvangtoeslag voor ouderparticipatiecrèches in stand te laten. En daarmee ouderparticipatiecrèches die al decennia invulling geven aan de participatiesamenleving ook een toekomst te bieden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-10-09 
Lead petitioner:
Mark Sanders 
Organisation:
Belangenvereniging Ouderparticipatiecreches 

History

Signatures