You, the petitioner
Klok

Oproep aan gemeenteraad Deventer tot onderzoek gang van zaken Deloitterapport

173 signatures

Naar het lijkt, heeft het College van B en W een rapportage van huisaccountant Deloitte over de verslechterde financiële positie van de gemeente voor de gemeenteraad achtergehouden en zo de besluitvorming gemanipuleerd. Middels een raadsonderzoek zoekt de gemeenteraad deze zaak tot op de bodem uit.

Petition

We

Inwoners van Deventer die zich zorgen maken over de zorgvuldigheid van gemeentelijke besluitvorming

 

establish that:

Dat zorgvuldige en transparante besluitvorming van de gemeenteraad kennelijk niet plaatsvindt doordat belangrijke financiële feiten door het College van B&W van Deventer te laat gepresenteerd zijn of bewust lijken te zijn achtergehouden. Klopt deze conclusie: dan schaadt dat de controlerende rol van de gemeenteraad, en worden ambtenaren onnodig in gewetensnood gebracht en wordt het vertrouwen van burgers in de gemeentepolitiek beschadigd.

 

and request

De gemeenteraad van Deventer middels een openbaar onderzoek, alle betrokkenen - politici, ambtenaren, accountant, ex-wethouders en verder relevante personen - onder ede te horen over de gang van zaken rondom de Deloitte rapportage. Het onderzoek moet leiden tot inzicht in de gang van rondom de communicatie over het Deloitte rapport over de financiële positie van de gemeente. Het trekt lessen voor de bestuurscultuur in de gemeente Deventer.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Deventer 
Petition desk:
Closing date:
2012-06-27 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Marien van Schijndel 

History

Signatures