You, the petitioner
Og voor fb 3

Opname Orthopedagoog-Generalist in BIG en als hoofdbehandelaar

3,150 signatures

‘De orthopedagoog wordt niet genoemd in nieuwe plannen basis GGZ. Voorkom dat een beroepsgroep (en hun kennis en kunde) verloren gaat, dat hoogopgeleide professionals hun baan of eigen praktijk verliezen en dat cliënten hun behandelaars kwijt raken. Onderteken deze petitie!’

Petition

We

Orthopedagogen-Generalist, de gehele beroepsgroep pedagogiek, cliënten en andere professionals en supporters

 

establish that:

We constateren dat het besluit van minister Schippers teniet doet aan een gehele beroepsgroep. De OG-er is bekwaam in het signaleren en desgewenst interveniëren in opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij kan beperkingen en stoornissen van kinderen en jongeren diagnosticeren en behandelen en speelt daarbij optimaal in op de rol en bijdrage die verschillende opvoeders rondom het kind of de jongere hebben.

Het besluit heeft niet alleen gevolgen voor ouders en kinderen, maar het vormt ook een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van praktijken van orthopedagogen en instellingen. Nu al houden werkgevers rekening met gedwongen ontslagen en vrezen met name ZZP-ers voor een dreigend faillissement.

Veel kennis en expertise gaat verloren en het is de vraag of, als de Jeugdwet in 2015 in werking treedt, er voldoende zorgaanbod zal zijn. Kinderen en gezinnen zullen dan te maken krijgen met wachtlijsten en een verschraald zorgaanbod.

Met verbijstering constateren wij dat uw besluit omtrent het hoofdbehandelaarschap voor dyslexiezorg haaks staat op de lijn die in de professionalisering jeugdzorg is ingezet op beroepsregistratie, met alle gevolgen voor onze huidige en potentiële cliënten van dien.

En niet minder van belang, de Orthopedagoog-Generalist heeft een tweejarige (nominale studieduur) duale postmasteropleiding met succes voltooid. De kwalificatie is in die zin generiek dat de Orthopedagoog-Generalist zowel theoretisch als praktisch bekend is met de diverse domeinen van de orthopedagogiek. In zwaarte en omvang is de opleiding vergelijkbaar met die van de gezondheidszorgpsycholoog. De opleiding is ook qua kosten vergelijkbaar met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, de studiekosten liggen momenteel rond de €17.000 euro. De gelds- en tijdsinvestering die gemaakt is, wordt op dit moment door uw besluit teniet gedaan en zullen ergens verhaald moeten kunnen worden.

 

and request

Door deze plannen doorgang te laten plaatsvinden, wordt een gehele beroepsgroep beschadigd in haar ontwikkelingsperspectief en uitvoerende rol. Daarnaast gaan door velen geïnvesteerde tijd en kosten verloren en raken cliënten hun behandelaar kwijt. De Orthopedagoog-Generalist is meer dan gekwalificeerd als hoofdbehandelaar.

Wij vragen u de Orthopedagoog-Generalist op te nemen als hoofdbehandelaar, de Orthopedagoog-Generalist op te nemen in het BIG-register en daarmee de OG-er en de net afgestudeerde pedagoog te erkennen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2013-10-30 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ruud Engelsman 
Website:

History

Signatures