You, the petitioner

ont groenen ...

Feedback: petities is niet duidelijk genoeg voor een groot publiek.


in met name niet alleen het onderwijs al of niet min of meer onderbouwd met niet alleen navolgend verachtelijk inhoudelijk :

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c12fbd5ff388a750f692367b22bb75f445afb07d/1/pdf/tk-kabinetsreactie-op-uitsluiting-door-gesloten-gemeenschappen.pdf ..

Petition

We

ont groening is geen geduld is een schone zaak en haastige spoed is geen dunne buik loop inzake niet alleen navolgend : https://nl.frwiki.wiki/wiki/Psychologied%27AdolfHitler .. https://en.wikipedia.org/wiki/PsychopathographyofAdolf_Hitler achterhaald jeux de bouche ..

 

observe

dat met name inzake niet alleen inhoudelijk niet alleen : ministerie van onderwijs cultuur wetenschap .. ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties .. ministerie van justitie veiligheid rechtsbescherming .. niet bij machte willen zijn inzake niet alleen inleidend en inhoudelijk ..

 

and request

is inzake niet alleen inhoudelijk het vechten tegen niet alleen het bier kaai alcoholisme farce majeure jeux de bouche en vraagt niet om tekst uitleg toelichting ..

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Koning 
Petition desk:
Status:
Closed 
Lead petitioner:
anton groeneveld 
Organisation:
geen organisatie  

History

Signatures