You, the petitioner

Oldambt geen win(d)gewest

910 signatures

Vindt u het opwekken van windenergie eigenlijk heel sympathiek, maar wilt u straks niet wonen in een woud van windturbines? Het Oldambt is toch geen industrieterrein?

Vreest u ook dat deze plannen behalve voor natuur, landschap en cultuurhistorie ook heel slecht zijn voor toerisme en recreatie?

Petition

We

bewoners en genieters van het unieke landschap Oldambt

 

establish that:

dat er plannen zijn voor de aanleg van vele windturbineparken in het Oldambt en onmiddellijke omgeving. Dat deze plannen zeer ernstige gevolgen hebben voor de natuur en de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het gebied en voor het woon-, werk en leefklimaat. En dat die plannen de economische ontwikkeling van het gebied grote schade zullen toebrengen.

 

and request

het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) geen goedkeuring te verlenen aan plannen voor de bouw van windturbineparken in het rond het Oldambt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Leonard Teerling 
Organisation:
Stichting Landschap Oldambt 

History

Signatures