You, the petitioner

Meer menswaardigheid in de Nederlandse politiek

10 signatures

Een oproep aan de Nederlandse politiek om bij de discussies over miljarden hier en miljoenen daar de menselijke maat en de menselijke waardigheid niet uit het oog te verliezen.

Petition

We

Nederlandse burgers, ter linker en rechter zijde van het politieke spectrum

 

establish that:

een toenemend gebrek aan menswaardigheid en gebrek aan oog voor de menselijke maat in politieke beslissingen

 

and request

alle Nederlandse politici, links en rechts, progressief en conservatief, voor het nemen van een beslissing, zichzelf in gedachten in de situatie te plaatsen van de mensen over wie zij beslissen, en hierin naar eer en geweten te handelen. De politiek is er immers om ons, het volk, te dienen en niet andersom.

Deze petitie is geen aanklacht jegens welke politieke partij dan ook, maar dient als inspiratie en motivatie om te doen waarvoor wij jullie, 150 leden van de Tweede Kamer, hebben gekozen: Ons vertegenwoordigen naar jullie beste kunnen. Vergeet ons niet, want wij zijn meer dan geld en electoraat.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-06-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Fabian Blomsma 

History

Signatures