You, the petitioner

Maximaal 100 dagen voor een kabinetsformatie

18 signatures

Beperk de termijn waarbinnen een kabinetsformatie afgerond moet worden tot 100 dagen. Wordt de formatie niet succesvol afgerond binnen die termijn, dan dienen er nieuwe verkiezingen uitgeschreven te worden.

Petition

We

De Nederlandse bevolking

 

observe

  • Dat de lengte van kabinetsformaties dusdanige proporties aanneemt dat het een negatieve invloed heeft op de uitvoering van de wil van de bevolking, op de lange termijnplannen voor het land, de economie en het mileu.
  • Daarnaast doet deze tendens afbreuk aan de geloofwaardigheid van de volksvertegenwoordiging en kunnen demissionaire Kamerleden onnodig belastinggeld opstrijken als salaris terwijl hun termijn reeds verstreken is.

 

and request

Dat er een maximumtermijn van 100 dagen gesteld wordt voor het afronden van een kabinetsformatie na Tweede Kamerverkiezingen, en dat als deze termijn niet gehaald wordt, er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden.

Als bij een tweede formatie wederom de gestelde termijn niet gehaald wordt, dan wordt het kabinet benoemd door het staatshoofd en dienen gevolgen gesteld te worden aan Kamerleden voor het niet uitvoeren van hun ambtelijke plicht.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
(in)formateur 
Petition desk:
Lead petitioner:
Michel van Eijk 

History

Signatures