You, the petitioner
Hvl rechthoek wit %281%29

Maak Huissen verkeersveilig en leefbaar

666 signatures

Bewoners van Stadswal, Stadswal-Noord en Karstraat en omliggende straten ervaren dagelijks onveilige situaties en overlast door het (vracht)verkeer door Huissen: 24/7 onnodig vrachtverkeer, te hard en roekeloos rijden, lawaai, fijnstof, trillingen en stank.

Petition

We

Bewoners Stadswal, Stadswal-Noord, Karstraat en omliggende straten. De wijkplatforms zijn benaderd.

 

observe

  • Het verkeer door Huissen is de laatste jaren enorm toegenomen, mede door de ontwikkeling van de bedrijventerreinen en woongebieden.
  • Het verkeer op de doorgaande route raast dag en nacht door Huissen heen en veroorzaakt ondraaglijke overlast, lawaai, stank, trillingen en fijnstof.
  • Door de toename van verkeersbewegingen en de achterhaalde weginrichting nemen de bijna-ongelukken en helaas ook (dodelijke) ongevallen de laatste tijd fors toe.

 

and request

  • De veiligheid en de leefbaarheid van de inwoners van Huissen nu eindelijk eens serieus te nemen en
  • op korte termijn maatregelen te treffen om de alsmaar toenemende overlast van vrachtwagens en hard rijdend verkeer tegen te gaan en
  • de verkeersveiligheid op de doorgaande route door Huissen drastisch te verbeteren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Lingewaard 
Petition desk:
Closing date:
2023-11-21 
Lead petitioner:
Huissen Veilig & Leefbaar 
Organisation:
Actiegroep Huissen Veilig & Leefbaar 

History

Signatures