You, the petitioner
Brug van kansen

Leg een brug over de Lage Vaart tussen Wisentbos en het Lage Vaartbos

227 signatures

De wens is om een fiets/voetbrug over de Lage Vaart te realiseren. Deze brug verbindt het Wisentbos met het Lage Vaartbos. Het idee is om hiervoor een bestaande brug te gebruiken (circulair). Duurzaamheid staat hierbij voorop.

Petition

We

inwoners, bezoekers en andere belanghebbenden

 

observe

  • dat het Wisentbos een belangrijk recreatief uitloopgebied is voor de inwoners van Dronten;
  • dat de recreatieve druk op het bos door de groei van het aantal inwoners sterk is toegenomen;
  • dat daardoor de natuurwaarden verslechteren;
  • dat de oplossing voor opvang en spreiding van de recreatieve druk en behoud van de natuurwaarden gevonden wordt in vergroting van het areaal;
  • dat de gewenste brug deze oplossing biedt

 

and request

de gemeente Dronten de regie te nemen om de gewenste brugverbinding te realiseren. Al vele jaren pleiten we voor deze brug. Alle betrokken partijen staan positief tegenover dit project. Het bosgebied is onderdeel van het ruimtelijk beleid van de gemeente. Juridisch, beleidsmatig en financieel is actie nodig.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Dronten 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-15 
Lead petitioner:
Marlies Zwanenburg 
Organisation:
Stichting Particpatie Wisentbos 
Website:

History

Signatures