You, the petitioner

Landsmeer - Terug met die Bus!

162 signatures

Met ingang van de dienstregeling 2013 hebben Gemeente, vervoerder EBS en de Stadsregio Amsterdam busroute door Landsmeer Oost verlegd. Hierdoor zijn er drie haltes komen te vervallen: de dichtstbijzijnde haltes voor héél Landsmeer Oost. Op de nieuwe route is sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Er zijn al veel aanrijdingen geweest, de bussen rijden over de stoep en buspassagiers worden midden op straat uit de bus gezet.

Vooraf is er geen overleg geweest met bewoners. Zij zijn op geen enkele manier bij de besluitvorming betrokken geweest. Ook toen het besluit eenmaal genomen was, zijn zij niet op de hoogte gesteld. Van de een op de andere dag reed in de ene buurt de bus niet meer, terwijl de andere buurt ongevraagd met gevaarlijke en overlastgevende situaties te maken kreeg.

Honderden huishoudens in Oost Landsmeer, tot het Noord-Hollands Kanaal aan toe, hebben nu geen aansluiting op de buslijn meer, omdat hun halte van de route is geschrapt.

Langs de nieuwe route zijn al verschillende aanrijdingen geweest, wordt er zowel door de bus als door noodgedwongen uitwijkende auto's over de stoep gereden, is er een parkeerverbod komen te gelden voor huisartsenpraktijk Mulder en om plaats te maken voor de nieuwe bushalte, is de achter-oprit van de brandweer verwijderd. Dit laatste heeft gevolgen voor de uitruktijd en dus brandveiligheid van het hele dorp!

Al deze zaken en bezwaren zijn door bewoners reeds meerdere malen bij de gemeente en EBS kenbaar gemaakt. Deze schermen echter met procedures of reageren totaal niet op klachten.

De Gemeente heeft door het klungelig inrichten van de oude route een reeks aan problemen veroorzaakt. De stoepen werden veel te breed gemaakt, waardoor de bus geen ruimte meer had om normaal te keren. Hierdoor zijn aanrijdingen en parkeerproblematiek ontstaan.

In plaats van het probleem op te lossen, werd echter gekozen voor het verleggen van de route naar de Fuutstraat, met de bekende gevolgen van dien.

Buurtbewoners raakten hun aansluiting kwijt en op de nieuwe en gevaarlijke route moeten allerlei dure aanpassingen worden gemaakt. Al deze aanpassingen ten spijt blijft het een onwerkbare situatie.

Dit raakt álle Landsmeerders. Het is ons belang en belastinggeld dat te grabbel wordt gegooid!

De simpelste en beste oplossing is het zo snel mogelijk weer in gebruik nemen van de oude busroute, lus Aalscholverstraat, Zultestraat, Tormentilstraat. Op deze manier krijgt de hele wijk weer toegang tot de bus, komen gevaarlijke verkeerssituaties in de Fuutstraat niet meer voor, kan het parkeerverbod bij de huisartsenpraktijk worden opgeheven en de achter-oprit van de brandweer teruggeplaatst worden.

Teken daarom NU de petitie van actiecomité Terug met die Bus! Vergeet niet je eigen ervaringen met de routewijziging te mailen naar Landsmeer@SP.nl - alle reacties worden gebundeld in een zwartboek en worden aangeboden aan de Gemeente, vervoerder EBS en Stadsregio.

Overhandigen petitie en zwartboek zal plaatsvinden vóór aanvang van de raadsvergadering van 2 juli, 19.00 uur op het Raadhuisplein. Iedereen is hier van harte uitgenodigd om onze eisen nog meer kracht bij te zetten.

Petition

We

Belanghebbenden, waaronder busreizigers Landsmeer-Oost, buurtbewoners Fuutstraat, bezoekers huisartsenpraktijk Mulder en Landsmeerse belastingbetalers

 

establish that:

 • Gevaarlijke verkeerssituatie Fuutstraat, stelselmatig stoeprijden, al meerdere aanrijdingen

 • Schrappen van de dichtstbijzijnde haltes van héél Landsmeer Oost

 • Wegvallen van parkeergelegenheid bij de Huisartsenpraktijk

 • Het verwijderen van de achter-inrit van de Brandweer, wat ten koste gaat van de uitruktijd en dus van de brandveiligheid van het hele dorp

 • Geldverspilling aan organisatiekosten en aanpassingen op de nieuwe route, terwijl oude route prima voldeed

 

and request

Gemeenteraad en College van B&W van Landsmeer, vervoerder EBS en Stadsregio Amsterdam al hun mogelijkheden te benutten voor het zo snel mogelijk realiseren van:

 • Het per direct ongedaan maken van de wijziging van de busroute

 • Haltes Roerdompstraat, Goudpluvier en Fuutstraat langs de oude route in ere te herstellen

 • Het opheffen van het parkeerverbod bij Huisartsenpraktijk Mulder

 • Het verwijderen nieuwe bushalte in de Fuutstraat en terugplaatsen van de achter-oprit van de brandweer

 • In de toekomst bij het wijzigen van de busroute bewoners vooraf inspraak te geven en op de hoogte te stellen van wijzigingen in de route

 • Excuus aan te bieden voor getoonde incompetentie en veroorzaakte leed

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Landsmeer 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-02 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Ami Gest 
Organisation:
SP Landsmeer 
Website:

History

Signatures

Updates

De busroute verdwijnt uit de Korte Fuutstraat!

De petitie om de bus uit de Korte Fuutstraat te krijgen is een groot succes. Na actie van bewoners de afgelopen zomer is er veel gebeurd.

+Read more...

15 december gaat de nieuwe dienstregeling in en keert de bus terug op de oude route. Een opluchting voor bezoekers van Huisarts Mulder, die met parkeerproblemen te maken kregen én de Huisartsenpraktijk zelf, welke door parkerende auto's voor de oprit niet goed benaderbaar was voor hulpdiensten in een eventueel spoedgeval. Ook bewoners van de Korte Fuutstraat zijn blij. In de straat zijn inmiddels 10 aanrijdingen geweest met bussen, doordat de straat niet ingericht is op busverkeer. Dagelijks reden zowel bussen als uitwijkende auto's over de stoep, in een straat waar kleine kinderen wonen. De tijdelijke bushalte in de Korte Fuutstraat lag zo dicht op de bocht, dat een bus onmogelijk de stoep kon benaderen en gedwongen was mensen midden op straat uit te zetten. Vooral voor senioren en mindervaliden bracht dit gevaar mee. Dit bleek toen een 86-jarige man bij het uitstappen ten val kwam in de bus. Voor het aanleggen van de nieuwe bushalte werd de zij-oprit van de brandweerkazerne verwijderd, zonder dat de vrijwilligers hiervan op de hoogte waren. Hierdoor moeten uitrukkende vrijwilligers voortaan omrijden wanneer zij de kazerne benaderen, wat in het geval van brand kostbare seconden kost en zo ten koste gaat van de brandveiligheid in Landsmeer. Aan al deze problemen komt hopelijk een eind nu de bus weer terug komt op de oude route. Om de straatjes langs de oude route te sparen gaat buslijn 124 voortaan in één richting door de wijk rijden. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit succes met ons te komen vieren! Zondag 15 december vanaf 13.00 uur zal in de Korte Fuutstraat een feestje zijn. Door buurtbewoners en de SP Landsmeer zullen winterse lekkernijen en warme tomatensoep worden uitgedeeld. Een groot nadeel van de nieuwe dienstregeling is dat de bus op de halte Varenstraat lang gaat stilstaan, waardoor reizigers naar de haltes Fuutstraat, Goudpluvier en Roerdompstraat vanuit Amsterdam alleen nog met de 125 naar huis kunnen óf moeten lopen vanaf halte Raadhuisstraat. De nieuwe dienstregeling betekent dus een verdere verslechtering voor busreizigers. Wat de actiegroep Terug met die Bus betreft is dit onacceptabel. Op dit punt gaat het actievoeren volgend jaar door, totdat de busverbinding met Landsmeer Oost weer in ere hersteld is. Hopelijk tot zondag! Namens actiegroep Terug met die Bus, Ami Gest, SP Landsmeer

SP Landsmeer
2013-12-11