You, the petitioner

Lage inkomens en gemeentelijke belastingen

37 signatures

De gemeentelijke belastingen waar iedere burger mee te maken krijgt is voor de burger met een laag inkomen onmogelijk op te brengen. Dit wordt bepaald door onze overheid. Ik vind dat de burger met een laag inkomen en zij die van een uitkering rond moeten komen vrijgesteld moeten worden.

Petition

We

Nederlanders

 

establish that:

Dat gemeentelijke belastingen niet gedragen kunnen worden door burgers met een inkomen rond of onder het minimumloon en daarnaast een schuldenlast. Daarnaast constateren wij dat niet iedere gemeente dezelfde regels hanteert bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Eveneens constateren wij dat variabele lasten, zoals achterstanden, schulden, etc. niet altijd worden meegenomen bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding.

 

and request

Het kabinet het gelijkheidsbeginsel, evenals het zorgvuldigheidsbeginsel op te dringen aan de gemeentes, in geval van beoordeling van verzoeken tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Voorts dient een standaard ondergrens voor wat betreft inkomen te worden gehanteerd bij de beoordeling van verzoeken tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, waarbij zowel vast lasten als variabele lasten worden meegenomen in de beoordeling.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2013-09-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Henk-J.Land 

History

Signatures