U, de petitionaris
Screen shot 2017 06 13 at 09.36.21

Investeer in goed primair onderwijs

Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders. Een lagere werkdruk, een eerlijk salaris.

Tot nu toe aarzelen politieke partijen om daar echt werk van te maken. Het PO-front – een uniek en breed samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen – roept daarom op tot actie.

Wij vragen iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan onze petitie te steunen. Ouders, onderwijspersoneel en sympathisanten, teken de petitie!

Petitie

Wij

ouders, sympathisanten en onderwijspersoneel

 

constateren dat:

Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter:

  • de leerkrachten raken op;
  • het lerarentekort groeit;
  • het ziekteverzuim is hoog en groeit;
  • en er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s.

  • dat leraren in het primair onderwijs recht hebben op een eerlijk salaris en minder werkdruk;

  • en alle kinderen recht hebben op de best mogelijke leerkracht!

 

en verzoeken

  • Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald.

  • Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen