You, the petitioner

Herstel het consumentenvertrouwen, stop zwalkbeleid

4 signatures

Ik merk dat veel mensen zich net als ik ergeren aan onduidelijk, inefficient beleid. Ik wil dat we nieuwe bezuinigingen niet inplannen in de vorm van meer schrappen en verdere verslechtering, maar in plaats daarvan een heffing opleggen gerelateerd aan de verschuldigde inkomstenbelasting, tijdelijk.

Petition

We

iedereen die denkt dat duidelijkheid omtrent inkomen dit jaar de bestedingen kan stimuleren.

 

establish that:

dat overheidsmaatregelen in een steeds hoger tempo worden in- en afgevoerd, met alle kosten van dien. De inkt van een maatregel is nog niet droog of de eerste wijzigingen zijn een feit. Dat ondermijnt het vertrouwen van de burger in de overheid en verhindert herstel van de economie. Herstel van de economie levert de overheid veel meer op (belasting) dan bezuinigingen, en verkleint ons financieringstekort op een gezonde manier.

 

and request

in plaats van adhoc bezuinigingen alle Nederlanders een toeslag op de inkomstenbelasting op te leggen naar rato van hun bijdrage aan het totaal van die belastingopbrengst. We realiseren dan bezuinigingen volgens een aanvaard principe, kunnen de huidige voorzieningen overeind houden en hebben dan de tijd om toekomstbestendiger oplossingen te zoeken voor onze problemen die een groter draagvlak hebben dan 51% van het parlement.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-08-08 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Leo van Iperen 
Organisation:
Burgerrekenkamer.nl 

History

Signatures