U, de petitionaris
Hoofdstraat2a

Heroverweeg bouwplannen woon-zorgcomplex in kerktuin Deurningen

239 ondertekeningen

Het “Collectief Behoud Kerktuin en Kwaliteit Dorpskern” heeft veel bijval gekregen na de flyer die onlangs in Deurningen door ons is verspreid. We willen iedereen die zich zorgen maakt over de plannen om een “zorg”- wooncomplex in de kerktuin te bouwen oproepen deze petitie te ondertekenen. Verscheidene partijen zijn reeds afgehaakt omdat volwaardige 24-uurs zorg niet haalbaar blijkt in Deurningen. Daarom moeten de huidige plannen worden heroverwogen en is een bredere dialoog nodig voor acceptabel draagvlak binnen de gemeenschap.

Petitie

Wij

Collectief Behoud Kerktuin En Kwaliteit Dorpskern

 

constateren dat:

 • Dat er geen volwaardige 24-uurs zorg geleverd kan worden (aldus zorgdeskundigen).
 • Dat ouderen die intensive zorg nodig hebben alsnog niet in Deurningen kunnen blijven wonen.
 • Dat alle aangeboden zorg gelijk is aan de thuiszorg die men op dit moment thuis kan ontvangen.
 • Dat de behoefte aan thuiszorg in een appartement in de kerktuin niet is aangetoond en er dus geen noodzaak is voor dit kolossale appartementencomplex.
 • Dat ombouw van de huidige pastorie tot enkele wooneenheden wellicht voldoet aan de behoefte en daarmee de kerktuin behouden kan blijven.
 • Dat de kans zeer groot is dat er gebouwd gaat worden voor (oudere) mensen buiten Deurningen en starters aan de kant blijven staan.
 • Dat de totstandkoming van deze voorgenomen plannen onvoldoende transparant zijn geweest.
 • Dat de kritische geluiden tijdens de kuieravonden onvoldoende zijn meegenomen.
 • Dat investeerders zich niet bekend maken (behalve de Rabobank). Waarom niet?
 • Dat het visieplan Mijn Deurningen 2030, “geen huizen in de kerktuin en bewaking kwaliteit van de kern”, niet uitgedragen wordt.

 

en verzoeken

 • De beoogde nieuwbouwplannen te heroverwegen.
 • Het huidige dorpsgezicht te behouden.
 • Onafhankelijk onderzoek naar meerdere alternatieven.
 • Tot een breder gedragen besluitvorming binnen de dorpsgemeenschap te komen.

Het antwoord

Ontwerpbestemmingsplan 'Deurningen Woonzorgcomplex'

Het Collectief heeft in de zomer van 2022 meer dan 300 getekende petities, die via deze site en een brievenbus bij Pelle's IJs & Chocolade verzameld zijn, aan de wethouders dhr. B. Brand en dhr. C. Severijn aangeboden. In de hoop dat bij de ontwikkeling van de plannen de zorgen die veel bewoners Collectief delen serieus genomen zouden worden.

Er zijn vele reden waarom we ons zorgen moeten maken, één ervan is de leefbaarheid van ons dorp. Kunnen de festiviteiten zoals die nu ieder jaar plaatsvinden behouden blijven voor onze dorpskern? Ook de exploitatie baart zorgen omdat deze niet zijn meegenomen in de aanvraag. Wilt u als petitie ondertekenaar uw zorgen nogmaals kenbaar maken aan uw volksvertegenwoordigers in de gemeente, stuur dan een zienswijze in voor 1 februari op de plannen die nu ter inzage liggen bij de gemeente.

Via DETAILS ziet u onderaan ook de link naar de zienswijze, deze kunt u downloaden, printen en voorzien van naam, adres, datum en handtekening naar de gemeente sturen. Via de andere link kunt u het plan inzien en eventueel zelf een zienswijze schrijven.

WIE ZWIJGT STEMT TOE?!?
Nu is het tijd om in actie te komen als u tegen deze plannen bent!!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Dinkelland 
Petitieloket:
Einddatum:
12-05-2022 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
P. Ophuis en anderen 
Organisatie:
Collectief Behoud Kerktuin En Kwaliteit Dorpskern 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Ontwerpbestemmingsplan 'Deurningen Woonzorgcomplex'

Het Collectief heeft in de zomer van 2022 meer dan 300 getekende petities, die via deze site en een brievenbus bij Pelle's IJs & Chocolade verzameld zijn, aan de wethouders dhr. B.

+Lees meer...

Brand en dhr. C. Severijn aangeboden. In de hoop dat bij de ontwikkeling van de plannen de zorgen die veel bewoners Collectief delen serieus genomen zouden worden.

Er zijn vele reden waarom we ons zorgen moeten maken, één ervan is de leefbaarheid van ons dorp. Kunnen de festiviteiten zoals die nu ieder jaar plaatsvinden behouden blijven voor onze dorpskern? Ook de exploitatie baart zorgen omdat deze niet zijn meegenomen in de aanvraag. Wilt u als petitie ondertekenaar uw zorgen nogmaals kenbaar maken aan uw volksvertegenwoordigers in de gemeente, stuur dan een zienswijze in voor 1 februari op de plannen die nu ter inzage liggen bij de gemeente.

Via DETAILS ziet u onderaan ook de link naar de zienswijze, deze kunt u downloaden, printen en voorzien van naam, adres, datum en handtekening naar de gemeente sturen. Via de andere link kunt u het plan inzien en eventueel zelf een zienswijze schrijven.

WIE ZWIJGT STEMT TOE?!?
Nu is het tijd om in actie te komen als u tegen deze plannen bent!!

11-01-2024

Overleg tussen ZOED en het Collectief

Het Collectief wil SDD (Stichting Dorpsbelang Deurningen) bedanken voor het initiëren van het overleg op dinsdag 15 februari tussen het Collectief en ZOED. De dynamiek over het onderwerp is sterk en de beleving ervan is bij iedereen anders.

+Lees meer...

Wij hopen dat iedereen zijn eigen stip op de horizon kan loslaten en de paden die we nu blijkbaar gescheiden gaan bewandelen ons uiteindelijk naar een gemeenschappelijke stip op de horizon zullen brengen. Uiteindelijk gaat het er niet om wat het Collectief, het bestuur van ZOED of SDD willen, het gaat erom wat de inwoners van Deurningen anno 2022 willen en in de toekomst met hun vrijwilligers denken aan te kunnen.

21-02-2022