You, the petitioner
Logo combinatie95

Herinvoeren starterslening gemeente Boxtel

113 signatures

Combinatie95 wil de gemeente stimuleren de starterslening opnieuw in te voeren in gemeente Boxtel. Hiermee kunnen jongeren geholpen worden bij de aanschaf van een woning. Het Rijk heeft weer 50 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar ook de gemeente is nodig voor het herinvoeren van de starterslening.

Petition

We

de inwoners van gemeente Boxtel.

 

establish that:

dat het erg lastig is voor jongeren om een woning te kopen, door aangescherpte regelgeving omtrent hypothecaire financieringen. Door een storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlands gemeenten (SVn) heeft gemeente Boxtel tot 1 januari 2013 startersleningen verstrekt. Het rijk heeft nu opnieuw 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de starterslening. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient de gemeente ook gelden beschikbaar stellen.

 

and request

om gelden beschikbaar te stellen voor het herinvoeren van de starterslening. De rijksoverheid financiert namelijk slechts 50% van de starterslening, de rest dient door de gemeente of provincie gefinancierd te worden. Omdat het om revolverende middelen gaat, kunnen veel jongeren met een beperkt budget geholpen worden. Door de mogelijkheid van doorstroming kan de gehele woningmarkt een impuls krijgen en worden dus niet alléén jongeren geholpen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Boxtel 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-28 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jongeren Combinatie95 
Organisation:
Combinatie95 
Website:

History

Signatures