You, the petitioner
Antigeweld

Handen Af van GGZ-verpleegkundigen

2,824 signatures

Begin 2012 hebben drie ministeries en de sociale partners in de zorg het Actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ gelanceerd.

Op zich is dit een uitstekend actieplan. De achilleshiel ervan is dat het gebaseerd is op vrijwilligheid en veel te vrijblijvend is. De dialoog is het belangrijkste instrument. Praten doen we echter al zolang en heeft niet tot merkbare resultaten geleid.

Voor daadwerkelijk succes in de GGZ zijn de 4 hieronder genoemde extra voorwaarden nodig.

Zie voor meer informatie op de website en het blog: www.handenafvanggzverpleegkundigen.nl

De petitie -2824 handtekeningen- en de open brief aan de Tweede Kamer zijn overhandigd aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Petition

We

Nederlandse burgers, GGZ-verpleegkundigen en collega hulpverleners,

 

establish that:

dat er 4 extra voorwaarden voor het Actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ nodig zijn voor succes in de GGZ:

  1. 50% Minder agressie-incidenten naar GGZ-verpleegkundigen in 5 jaar. Zonder het noemen van streefcijfers is er geen basis om beleid te maken en de resultaten op af te rekenen.

  2. Openbaarmaking van de agressiecijfers binnen alle GGZ-instellingen. Zolang dit niet verandert worden instellingen niet afgerekend op hun anti-agressiebeleid en wordt er geen vaart achter gezet.

  3. Verpleegkundigen moeten kunnen beslissen over (over)plaatsing van een patiënt wanneer de veiligheid in het geding is. Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de afdeling maar hebben niet de bevoegdheden die nodig zijn om deze veiligheid te waarborgen. Een klein aantal patiënten veroorzaakt het gros van de incidenten.

  4. Verplichting tot deelname aan genoemd Actieplan. Het niet behalen van de streefcijfers heeft consequenties, in het uiterste geval zal een afdeling gesloten worden.

 

and request

de betrokken ministeries (VWS, BZK en V&J) en GGZ-Nederland (werkgevers) het Actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ voor de GGZ met de 4 genoemde punten aan te vullen zodat het agressieprobleem effectief wordt aangepakt. Dit opdat het doel ‘Handen af van de GGZ-verpleegkundigen’ daadwerkelijk wordt bereikt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2013-01-10 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Mathilde Bos en Coen Schaap 
Organisation:
Handen Af van GGZ-verpleegkundigen 
Website:

History

Signatures