You, the petitioner
Equipment 2047314  480

Graafschade op eigen perceel niet verhalen op particulier

10 signatures

Een particulier die in zijn eigen tuin/perceel een kabel of leiding beschadigt, kan verantwoordelijk gehouden worden voor herstel van de schade, ook als de kabel of leiding dicht aan de oppervlakte ligt (wet WIBON).

Petition

We

gewone particulieren

 

observe

dat de wet WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) geen onderscheid maakt tussen particuliere woonpercelen en andere percelen bij schade ontstaan aan kabels/leidingen door grond-/graafwerkzaamheden - dat die wet eisen stelt die zeer onredelijk zijn voor particulieren, zoals onder andere het bepalen van de exacte ligging van kabels en leidingen op het perceel.

 

and request

dat door of namens particulieren op zijn/haar eigen perceel met woonbestemming uitgevoerde grond-/graafwerkzaamheden die onder de WIBON vallen, de WIBON voor particulieren niet van toepassing wordt verklaard voor kabels en leidingen die minder dan 60 cm diep liggen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2023-01-10 
Lead petitioner:
Edwin van de Burgt 

History

Signatures