You, the petitioner

Gemeente Voorst, bekijk het nieuws ook eens van een Andere K(r)ant

Ook in de gemeente Voorst worden belangrijke besluiten genomen op basis van éénzijdige informatie. We vragen raadsleden, het college en ambtenaren om ook informatie te bekijken uit nieuwe media. Dit in het belang van alle inwoners zodat besluiten met volledigere informatie genomen kunnen worden.

Petition

We

de ondertekenaars van deze petitie; inwoners van en ondernemers in de gemeente Voorst,

 

establish that:

  • dat er in het hele land belangrijke besluiten worden genomen op basis van éénzijdige informatie.
  • dat onlangs is gebleken dat de reguliere media, zowel on- als offline, worden gemanipuleerd om specifiek díe informatie te verschaffen die de regering welgevallig is.
  • dat dit een antidemocratische en zeer zorgwekkende ontwikkeling is, juist omdat een welwillende gemeente denkt haar besluiten op basis van de juiste informatie te nemen.

 

and request

de raadsleden en het college van B&W

  • om zich breder te informeren dan nu wellicht het geval is;
  • om de bronnen op het bij deze petitie horende nieuwe media-overzicht te bestuderen;
  • en wekelijks de Andere Krant door te nemen;
  • een abonnement voor een half jaar op de Andere Krant als gratis aanbod te accepteren.
  • u deze krant met een open blik te lezen en de nieuwe media op het overzicht te bekijken.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Voorst 
Petition desk:
Closing date:
2022-09-20 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Anne Pannekoek 

History

Signatures