You, the petitioner
Roundup

Gemeente Súdwest-Fryslân gifspuit vrij

398 signatures

Ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur- en milieuorganisaties, gebruikt gemeente Súdwest-Fryslân nog steeds het uiterst omstreden RoundUp Evolution op stoepen, pleinen en straten. Zij brengt daarmee willens en wetens de gezondheid van haar bevolking en (huis-)dieren in gevaar.

Petition

We

Inwoners van gemeente Súdwest-Fryslân, ouders, dierenvrienden, milieuorganisaties, natuurvrienden

 

establish that:

Dat wetenschappelijke onderzoeken onomstotelijk hebben uitgewezen dat het giftige middel Roundup (glyfosaat) - de gezondheid van mens en dier schaadt - het oppervlaktewater vervuilt - de drinkwatervoorziening in gevaar brengt - het milieu aantast - grotendeels verantwoordelijk is voor de massale bijensterfte

En dat er voldoende alternatieve, niet-chemische manieren zijn om onkruid te bestrijden.

 

and request

De gemeente Súdwest-Fryslân de zorgplicht voor haar inwoners, hun kinderen, dieren en het milieu eindelijk eens serieus te nemen, per directe ingang te stoppen met het spuiten van het giftige, zeer schadelijke Roundup Evolution in hun gemeente en over te gaan tot een andere, niet-chemische, ongevaarlijke onkruidbestrijding.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Súdwest-Fryslân 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Janet Rozenberg 
Website:

History

Signatures