You, the petitioner
Smallkleinloopveld

Gemeente Amsterdam: Geef ons onze losloopgebieden terug

15 signatures

Onlangs heeft Stadsdeel Zuid de hondenkaart eenzijdig aangepast. Honden moeten sindsdien verplicht worden aangelijnd op de Kalfjeslaan/het Kleine Loopveld. We verzoeken gemeente Amsterdam om deze besluit te herzien zodat onze honden in dat gebied (zoals ze altijd al gedaan hebben) weer los mogen lopen.

Petition

We

verzoeken u om de Kalfjeslaan/t' Kleine Loopveld weer als losloopgebied op de hondenkaart te zetten!

 

establish that:

Onlangs heeft Stadsdeel Zuid de hondenkaart eenzijdig aangepast: Honden moeten sindsdien worden aangelijnd op de Kalfjeslaan/t' Kleine Loopveld. De aanleiding; honden zouden hier niet altijd onder àppel staan en daarmee de fauna verstoren. Deze claim wordt verder niet onderbouwd. We begrijpen dat het Stadsdeel zoekt naar oplossingen om dit te voorkomen. Echter het schrappen van het grootste losloopgebied in de omgeving schiet haar doel voorbij.

 

and request

Wij, ondergetekenden, verzoeken dan ook om de Kalfjeslaan/het Kleine Loopveld per omgaande weer als losloopgebied op de hondenkaart te zetten!

De vrije bewegingsruimte van onze viervoeters wordt steeds verder ingeperkt. Dergelijk beleid past niet bij Amsterdam, dat zichzelf positioneert als hondvriendelijke gemeente en waar hondenbezitters ruim 100 per hond per jaar aan belasting afdragen en de ontlasting van de honden doorgaans keurig opruimen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2012-07-03 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Pascale Schwartz 

History

Signatures