You, the petitioner
Petitie voor matching small

Geen loting, maar verbeterde matching voor middelbare scholen in Amsterdam

1,906 signatures

Wij willen een verbeterd matchingssysteem voor middelbare scholen in Amsterdam. Matching is rechtvaardiger. Schaf de oneerlijke lotingen, die uitgelote kinderen onevenredig benadelen, definitief af. Laat leerlingen kiezen voor de best passende school en laat niemand buiten de boot vallen.

Petition

We

Ouders, verzorgers, onderwijzers van kinderen in (de omgeving van) Amsterdam

 

establish that:

Dat loten om middelbare scholen de beschikbare plaatsen op een oneerlijke manier verdeelt. Uitgelote kinderen hebben daarna alleen nog keuze uit minder populaire scholen die ze wellicht nooit gekozen zouden hebben.

Het vorig jaar gebruikte matchingssysteem plaatste 99% in hun top-5, maar was niet perfect. Verbetering van de matching kan zorgen voor een nog rechtvaardiger verdeling. Toch willen OSVO en de gemeente terugkeren naar loting.

 

and request

Het matchingssysteem niet af te schaffen, maar het te verbeteren zodat nog meer kinderen op een plek van hun voorkeur, dus in hun top 3, terecht komen. Het lotingssysteem is gebaseerd op strategisch gokken en heeft maar twee mogelijke uitkomsten: mazzel of pech.

In plaats daarvan vragen wij OSVO en gemeente Amsterdam om een systeem dat gebaseerd is op echte voorkeuren en waarbij ieder kind terechtkomt op een passende school.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2017-09-04 
Lead petitioner:
Anne Gram 
Website:

History

Signatures

Updates

OSVO herziet besluit en kiest voor verbeterde matching

Gisteren heeft OSVO (de vereniging van middelbare scholen in Amsterdam) bekend gemaakt dat er volgend jaar in de plaatsingsprocedure gebruik wordt gemaakt van matching. De initiatiefnemers van de Petitie voor Matching hebben enthousiast gereageerd op de keuze voor verbeterde matching voor de plaatsingsprocedure van Amsterdamse middelbare scholen voor 2016.

+Read more...

Deze methode, ook wel bekend als “Matching 2.0”, verdeelt de beschikbare plaatsen eerlijker dan bij loting het geval zou zijn. Ook zorgt de nu gekozen methode ervoor dat ruilen niet nodig is, omdat kinderen niet op elkaars voorkeur kunnen worden geplaatst. Ondersteund door meer dan 1850 handtekeningen heeft de Petitie voor Matching een brede maatschappelijke en politieke dialoog op gang gebracht. Een bijeenkomst zoals de expertmeeting op 16 november, waarbij ouders, wetenschappers, politici en OSVO aan één tafel zaten, had nog nooit eerder plaatsgevonden. Wat deze partijen samen bereikt hebben, mag een toonbeeld van democratie genoemd worden. Realistische verwachtingen zijn heel belangrijk om van de matching in 2016 een succes te maken. Zolang er scholen zijn met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, zullen die plaatsen verdeeld moeten worden. Niet alle kinderen kunnen op hun eerste voorkeur geplaatst worden. Er is nog veel te doen voordat de huidige lichting achtste­groepers kan doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Duidelijke communicatie en voorlichting zijn daarbij essentieel. Daarom hebben de initiatiefnemers van de petitie hun ondersteuning aangeboden aan de gemeente en OSVO bij het uitvoeren van de procedure. Vanaf deze plek willen we alle ondertekenaars van de petitie bedanken voor hun steun: samen hebben we een duidelijke stem laten horen aan de politiek, de Amsterdamse scholen en aan OSVO. Tevens spreken we onze waardering uit aan OSVO: zij zijn het gesprek aangegaan en waren bereid hun besluit serieus te heroverwegen.  Petitie voor Matching

Meer informatie op facebook
2015-11-28