You, the petitioner

Geen hotel aan Oostoever Sloterplas

279 signatures

Een groep buurtbewoners van de wijk Oostoever in Amsterdam-Slotervaart voert actie tegen de plannen om een groot hotel te bouwen op de locatie Oostoever aan de Sloterplas. Wij zijn tegen de bouwplannen van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer om de volgende redenen:

1) Er is al genoeg hoogbouw aan de Sloterplas. Meer hoogbouw tast het natuurlijke aangezicht van de plas verder aan.

2) Een hotel op deze locatie brengt veel extra autoverkeer en meer parkeerdruk voor de buurt met zich mee.

3) De Sloterplasoevers behoren openbaar terrein te blijven.

4) Een hotel levert ook de kansarme buurtbewoners niets op; het argument van werkgelegenheid geldt niet, want het hotel kan niet verplicht worden buurtbewoners in dienst te nemen.

5) De Sloterplas is genomineerd als monument en dient dus niet verder aangetast te worden.

6) Het natuurlijke karakter van de plas, dat nu juist zo belangrijk is in deze buurt vol beton en hoogbouw, dient zoveel mogelijk bewaard te blijven.

7) Het alternatieve plan “Full Colour” is voor de buurt veel nuttiger.

8) Als het luxehotel niet gaat lopen, hetgeen te verwachten is op deze locatie ver van bedrijven en toeristische attracties die bovendien slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dreigt faillissement, verkoop, downgrading, verloedering en daarmee meer onveiligheid in de buurt en waardedaling van onze woningen.

Petition

We

een groep verontruste bewoners van de wijk Oostoever in Amsterdam-Slotervaart aan de Sloterplas,

 

observe

dat het stadsdeelbestuur van Geuzenveld-Slotermeer van plan is om aan de Oostoever van de Sloterplas een groot luxehotel, Heren 2, te laten bouwen. Dit tegen de wens van de omwonenden, die bij stemming hun voorkeur hadden uitgesproken voor een kleinschaliger, buurtgericht initiatief, namelijk Full Colour. Wij zijn tegen de bouw van een megalomaan hotel op deze locatie. Een hotel op deze plek zou het natuurlijke karakter van de plas aantasten en de verkeers- en parkeerdruk in de omgeving doen toenemen. Bovendien denken wij dat een luxe-hotel buurtbewoners niets zal opleveren. Het is nog maar de vraag of een hotel op deze plaats economisch rendabel zal zijn. Wij vrezen leegloop en verval, hetgeen zeer schadelijk voor de buurt zal zijn.

 

and request

het stadsdeel af te zien van de huidige plannen en de wensen van de omwonenden, die met een meerderheid voor het plan "Full Colour" hadden gekozen, in te willigen. Een luxehotel op deze plek levert de buurt geen enkele voordelen en louter nadelen op.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2009-10-06 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
bewoners Oostoever en Noordzijde bij Sloterplas 
Organisation:
hou de sloterplas mooi 
Website:

History

Signatures