U, de petitionaris

Geen 2 oormerken bij schapen en geiten

284 ondertekeningen

Oormerken bij schapen en geiten veroorzaken al jaren een hoop dierenleed in de vorm van uitgescheurde oren en onstekingen. Nu de Nederlandse schapen- en geitenhouders verplicht zijn twee oormerken aan te brengen, is de maat vol. Wij verzoeken het ministerie van LNV om aan houders van schapen en geiten meer vrijheid te geven bij de keuze van een geschikt identificatiemiddel (b.v. ondehuidse chip of klein oormerk)

Petitie

Wij

houders en liefhebbers van schapen en geiten,

 

constateren dat:

dat het systeem van identificatie door middel van twee oormerken dieronvriendelijk is. Het leidt te vaak tot leed en blijvende verminking van de dieren door ontstekingen en uitscheuren. Deze aantasting van het dierenwelzijn en de diergezondheid is inherent aan het systeem van oormerken. Nu het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) sinds vorig jaar twee oormerken voorschrijft, hebben we te maken met een verdubbeling van de gezondheidsproblemen en is voor veel schapen- en geitenhouders de maat vol.

Wij vinden dat het huidige systeem van identificatie door middel van 2 oormerken in strijd is met artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren, waarin staat: ââHet is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.ââ

Bovendien staat in de Verordening 21/2004 van de Europese Unie dat het identificatiemiddel zodanig moet zijn ontworpen dat het aan het dier bevestigd blijft zonder dat het dier daarvan enige hinder ondervindt.

Wij constateren tevens dat de voorgeschreven oormerken een esthetische aantasting van de schapen en geiten vormen,

 

en verzoeken

het ministerie van LNV om aan houders van schapen en geiten meer vrijheid te geven bij de keuze van een geschikt identificatiemiddel (b.v. onderhuidse chip of klein oormerk) waarbij de dieren geen hinder ondervinden en waarbij de gezondheidsrisicoâs tot een minimum worden beperkt.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2011 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Gijsbert Six 
Organisatie:
houders en liefhebbers van schapen en geiten, 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen