You, the petitioner
Foto cunera

Geef IKC Cunera een plek aan de Vondelstraat in Bakkum

42 signatures

Onze kinderen zitten in oude, armoedige, te kleine gebouwen op school. Het lukt de gemeenteraad al jaren niet om een besluit te nemen over het kindcentrum. Wij vragen de gemeenteraad om nu door te pakken.

Kies voor een kindcentrum aan de Vondelstraat en behoud het stinzenbos aan de Winklerlaan.

Petition

We

Actiegroep Ouders voor Cunera

 

establish that:

 • Onze kinderen zitten in oude, armoedige, te kleine gebouwen op school.

 • Toch lukt het de gemeenteraad niet om het eens te worden over de locatie voor een nieuw kindcentrum.

 • Aan de Vondelstraat is ruimte voor een frisse, moderne school. Door te kiezen voor nieuwbouw op de Vondelstraat, blijft het bijzondere Stinzenbos bij het gebouw aan de Winklerlaan behouden.

 

and request

We roepen gemeenteraad op door te pakken en een voorkeur uit te spreken voor een kindcentrum op één locatie, de Vondelstraat, en het Stinzenbos aan de Winklerlaan te behouden.

The answer

Let op: Petitie niet meer ondertekenbaar!

Beste, lieve ondertekenaars,

Heel erg veel dank voor jullie steun aan deze petitie. Dit laat zien hoezeer dit onderwerp leeft. Samen kunnen we een krachtig signaal afgeven aan de gemeenteraad. Stop met debatteren, spreek je uit in het belang van het kind, kies voor een nieuwe Cunera.

De ontwikkelingen staan niet stil. Inmiddels is er contact geweest met een andere groep ouders, die eerder hebben ingesproken bij de gemeenteraad. Het blijkt dat we elkaar uitstekend kunnen vinden in de uitgangspunten voor een nieuwe school. Daarom hebben we voor nu besloten deze petitie stop te zetten en één gezamenlijke brief te sturen aan de gemeenteraad. Mocht het nodig zijn, dan starten we later een nieuwe petitie. Voor nu hopen we vooral dat de gemeenteraad het van harte met ons eens is dat er hoognodig iets moet gebeuren.

De tekst van de brief staat hieronder.

Nogmaals heel veel dank voor jullie steun. Samen voor een nieuwe school!

Namens Actiegroep Ouders voor Cunera, Bregje van der Steeg (bregjevandersteeg@gmail.com)

Kies voor de toekomst van de Castricumse kinderen: Pak door in de ontwikkeling van de nieuwe Cunera!

Geachte leden van de raadscommissie,

‘Zullen we samen spelen?’ Op school leren kinderen wat onze samenleving nu hard nodig heeft. Als je samen speelt, leer je elkaar kennen. Je ontdekt wie iemand echt is, en dat het leuk is om met elkaar op te trekken.

Oude, armoedige ruimtes
Hoe mooi is het dat de kinderen dit in Bakkum kunnen leren. Op de dorpsschool die er al jaren is, waar onze ouders al op zaten. Het bestuur en de docenten van de Cunera zijn enorm betrokken en werken hard om onze kinderen een mooie basis te geven. Maar waar niet tegenop te werken valt, is het gebrek aan een frisse, moderne locatie, die ruimte biedt aan alle kinderen. Het is schrijnend dat de gemeenteraad maar geen beslissing neemt over nieuwe huisvesting. De huidige situatie, met oude, armoedige en krappe ruimtes, duurt al veel te lang.

Breed draagvlak
Het college van B&W wil richting in de zoektocht naar een geschikte locatie. Wij snappen dat dit een lastige puzzel is, waarbij zowel de beschikbare ruimte, financiën, natuurwaarden en draagvlak een rol spelen. Als ouders vragen wij u om niet te blijven debatteren, maar met elkaar tot een oplossing te komen. Wanneer in het onderzoek naar een geschikte locatie de onderstaande uitgangspunten worden meegenomen, verwachten wij breed draagvlak onder de ouders.

Spreek u uit voor:

 • Een frisse, moderne locatie(s) die genoeg ruimte biedt voor leren en ontwikkelen. Een locatie(s) die ruimte biedt voor onderwijsambities en voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften;
 • Een inpandige gymzaal, of een gymzaal op loopafstand (zoals Wouterland). Dit maakt sporten en bewegen zo toegankelijk mogelijk – van groot belang in een tijd waarin bewegingsarmoede en overgewicht onder kinderen alleen maar toeneemt. Daarnaast biedt een gymzaal ruimte voor activiteiten van meerdere klassen tegelijk die de gemeenschapszin en betrokkenheid bij de school bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een maandafsluiting, de ontvangst van Sinterklaas of een boekenmarkt;
 • Een schoolplein/schoolpleinen met genoeg ruimte om gelijktijdig (niet in shifts) buiten te spelen. Als het nodig is hier een deel van het tegenover gelegen plantsoen aan de Vondelstraat voor in te richten, zorg dan voor een veilige speelomgeving en oversteek, en zeggenschap van de school over inrichting en gebruik van het plantsoen;
 • Behoud van het bijzondere stinzenbos aan de Winklerlaan. Dit bos, dat de geschiedenis van Bakkum laat zien, draagt bij aan onze toekomst. Niet alleen zorgen de verschillende planten en bomen voor meer biodiversiteit, waardoor bijen en vlinders meer overlevingskansen hebben; het bos maakt onze omgeving ook klimaatadaptiever. Het bos biedt schaduw en vangt water op;
 • Het aanhouden van de twee huidige locaties, Winklerlaan en Vondelstraat, totdat er duidelijkheid is over de oplossingsrichting en er een weldoordacht, integraal plan ligt voor een gezonde en toekomstbestendige school;
 • Het betrekken van de omwonenden bij de planontwikkeling. Het eventueel herinrichten van een deel van het park en het herinrichten van de toegangswegen om overlast van halen en brengen zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te waarborgen, verdienen hierbij extra aandacht.

Wij vragen u om te kiezen voor de toekomst. Spreek u uit en maak een goede basis voor 300 schoolkinderen mogelijk.

Met vriendelijke groet, Actiegroep Ouders voor Cunera

NB: Helaas is de commissievergadering gepland is op de finaledag van de Avondvierdaagse. Daarom verwachten we dat helaas weinig ouders aanwezig kunnen zijn bij de bespreking van dit belangrijke onderwerp.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Castricum 
Petition desk:
Closing date:
2023-06-11 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Bregje van der Steeg 

History

Signatures

Updates

Let op: Petitie niet meer ondertekenbaar!

Beste, lieve ondertekenaars,

Heel erg veel dank voor jullie steun aan deze petitie. Dit laat zien hoezeer dit onderwerp leeft.

+Read more...

Samen kunnen we een krachtig signaal afgeven aan de gemeenteraad. Stop met debatteren, spreek je uit in het belang van het kind, kies voor een nieuwe Cunera.

De ontwikkelingen staan niet stil. Inmiddels is er contact geweest met een andere groep ouders, die eerder hebben ingesproken bij de gemeenteraad. Het blijkt dat we elkaar uitstekend kunnen vinden in de uitgangspunten voor een nieuwe school. Daarom hebben we voor nu besloten deze petitie stop te zetten en één gezamenlijke brief te sturen aan de gemeenteraad. Mocht het nodig zijn, dan starten we later een nieuwe petitie. Voor nu hopen we vooral dat de gemeenteraad het van harte met ons eens is dat er hoognodig iets moet gebeuren.

De tekst van de brief staat hieronder.

Nogmaals heel veel dank voor jullie steun. Samen voor een nieuwe school!

Namens Actiegroep Ouders voor Cunera, Bregje van der Steeg (bregjevandersteeg@gmail.com)

Kies voor de toekomst van de Castricumse kinderen: Pak door in de ontwikkeling van de nieuwe Cunera!

Geachte leden van de raadscommissie,

‘Zullen we samen spelen?’ Op school leren kinderen wat onze samenleving nu hard nodig heeft. Als je samen speelt, leer je elkaar kennen. Je ontdekt wie iemand echt is, en dat het leuk is om met elkaar op te trekken.

Oude, armoedige ruimtes
Hoe mooi is het dat de kinderen dit in Bakkum kunnen leren. Op de dorpsschool die er al jaren is, waar onze ouders al op zaten. Het bestuur en de docenten van de Cunera zijn enorm betrokken en werken hard om onze kinderen een mooie basis te geven. Maar waar niet tegenop te werken valt, is het gebrek aan een frisse, moderne locatie, die ruimte biedt aan alle kinderen. Het is schrijnend dat de gemeenteraad maar geen beslissing neemt over nieuwe huisvesting. De huidige situatie, met oude, armoedige en krappe ruimtes, duurt al veel te lang.

Breed draagvlak
Het college van B&W wil richting in de zoektocht naar een geschikte locatie. Wij snappen dat dit een lastige puzzel is, waarbij zowel de beschikbare ruimte, financiën, natuurwaarden en draagvlak een rol spelen. Als ouders vragen wij u om niet te blijven debatteren, maar met elkaar tot een oplossing te komen. Wanneer in het onderzoek naar een geschikte locatie de onderstaande uitgangspunten worden meegenomen, verwachten wij breed draagvlak onder de ouders.

Spreek u uit voor:

 • Een frisse, moderne locatie(s) die genoeg ruimte biedt voor leren en ontwikkelen. Een locatie(s) die ruimte biedt voor onderwijsambities en voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften;
 • Een inpandige gymzaal, of een gymzaal op loopafstand (zoals Wouterland). Dit maakt sporten en bewegen zo toegankelijk mogelijk – van groot belang in een tijd waarin bewegingsarmoede en overgewicht onder kinderen alleen maar toeneemt. Daarnaast biedt een gymzaal ruimte voor activiteiten van meerdere klassen tegelijk die de gemeenschapszin en betrokkenheid bij de school bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een maandafsluiting, de ontvangst van Sinterklaas of een boekenmarkt;
 • Een schoolplein/schoolpleinen met genoeg ruimte om gelijktijdig (niet in shifts) buiten te spelen. Als het nodig is hier een deel van het tegenover gelegen plantsoen aan de Vondelstraat voor in te richten, zorg dan voor een veilige speelomgeving en oversteek, en zeggenschap van de school over inrichting en gebruik van het plantsoen;
 • Behoud van het bijzondere stinzenbos aan de Winklerlaan. Dit bos, dat de geschiedenis van Bakkum laat zien, draagt bij aan onze toekomst. Niet alleen zorgen de verschillende planten en bomen voor meer biodiversiteit, waardoor bijen en vlinders meer overlevingskansen hebben; het bos maakt onze omgeving ook klimaatadaptiever. Het bos biedt schaduw en vangt water op;
 • Het aanhouden van de twee huidige locaties, Winklerlaan en Vondelstraat, totdat er duidelijkheid is over de oplossingsrichting en er een weldoordacht, integraal plan ligt voor een gezonde en toekomstbestendige school;
 • Het betrekken van de omwonenden bij de planontwikkeling. Het eventueel herinrichten van een deel van het park en het herinrichten van de toegangswegen om overlast van halen en brengen zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te waarborgen, verdienen hierbij extra aandacht.

Wij vragen u om te kiezen voor de toekomst. Spreek u uit en maak een goede basis voor 300 schoolkinderen mogelijk.

Met vriendelijke groet, Actiegroep Ouders voor Cunera

NB: Helaas is de commissievergadering gepland is op de finaledag van de Avondvierdaagse. Daarom verwachten we dat helaas weinig ouders aanwezig kunnen zijn bij de bespreking van dit belangrijke onderwerp.

2023-06-12