You, the petitioner

Geef de vis een zee van ruimte

5 signatures

Nog steeds veel mensen houden vissen in vissenkommen, terwijl deze zeer dieronvriendelijk zijn. In Duitsland is de vissenkom bijvoorbeeld al verboden. Laten wij dit goede voorbeeld volgen en alleen nog vissen in grotere verblijven gaan houden!

Petition

We

iedereen die het ermee eens is dat een vissenkom niet geschikt is om (goud)vissen in te houden.

 

establish that:

Het wordt tijd dat wij in Nederland vissen (en andere zeedieren)als volwaardige dieren gaan behandelen! Onderzoek heeft uitgewezen dat een vissenkom veel te klein is. Hierdoor is het geen interessante leefomgeving voor een vis. Verder kan het water snel vies of te warm worden. Ook komt er onvoldoende zuurstof in het water.

 

and request

dat de vissenkom verboden wordt in Nederland. (In Duitsland is dit ook al het geval).

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2013-08-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Fran├žoise Wijnen 

History

Signatures