You, the petitioner
Artikelencollage.001

Burgerregering

63 signatures

Geen regering met partijpolitici meer, maar een regering met burgers die vacatures vervullen die door de Tweede Kamer worden opgesteld. Kent u een bestuurder die #ministeriabel is? Laat het de voorzitter van de Tweede Kamer weten (kan ook via ons).

Petition

We

stemgerechtigde burgers

 

establish that:

  • dat de huidige praktijk waarbij een regering wordt samengesteld door een coalitie van politieke partijen niet langer voldoet;

  • dat het beter is als de Tweede Kamer alleen de vacatures opstelt voor de ministersploeg en dat daar geschikte burgers bij gezocht worden.

  • dat met de hulp van burgers meer goede kandidaten gevonden kunnen worden dan via de politieke partijen. Een mailtje naar de voorzitter volstaat.

 

and request

de Tweede Kamer, alle partijen, een regering samen te stellen op basis van vacatures die de Tweede Kamer tevoren opstelt, geselecteerd uit kandidaten die burgers hebben aangedragen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

Olifant in de Kamer: ministers zijn van een partij

Door het hoge afbreukrisico en de kritiek die je ontvangt is het moeilijk om ministers te vinden. De ‘haviken’ blijven over, want de ‘duiven’ willen niet afgefakkeld worden.

+Read more...

Terwijl we die bedachtzame bestuurders nodig hebben.

De olifant in de Kamer blijft onbenoemd. Ministers worden namens een partij naar voren geduwd. Dat op zich is al een breuk in de carrière van de bedachtzame bestuurder.

Haal ze van buiten de partij, uit de maatschappij. Loting gaat wat ver, want niet iedereen is geschikt. Maar wie dat wel is heeft dat al ergens aangetoond.

Laat iedereen in het land ministeriabele bestuurders nomineren via voorzitter@tweedekamer.nl. De Tweede Kamer kan ze dan in het land, op de werkplek, opzoeken voor een sollicitatiegesprek. Met in de sollicitatiecommissie een afgevaardigde uit èlke partij. Als de ministers en staatssecretarissen op die manier 'van de Kamer zelf zijn' kan het daarna over de inhoud gaan.

Bij de eerstvolgende minister die vertrekt kan de Tweede Kamer dit initiatief nemen en wij kunnen alvast kandidaten mailen

2021-12-14

Extra argument: verantwoordelijkheid nemen in een coalitie loont niet

Misschien een extra argument om partijen over te halen te kiezen voor een 'burgerregering', een regering met partijloze bestuurders. In de 1848 Factsheet van dinsdagochtend 4 april 2017 (ook hier) een overzicht wat er met je partij gebeurt bij de volgende verkiezingen als je deel uitmaakte van een coalitie.

+Read more...

Dat levert je geen extra zetels. Goed, misschien kan je dan wel belangrijke doelen realiseren voor je partij, maar het electoraat beloont je er niet voor.

Enerzijds is het dan toch mooi dat er partijen zijn die desondanks toch 'verantwoordelijkheid nemen', maar bij een burgerregering zijn er nog steeds bestuurders die dat doen. Ze maken alleen geen deel uit van een partij en hoeven zich geen zorgen te maken over electoraal succes. Ze kunnen zich helemaal richten op goed beleid, want daar worden ze door de Tweede Kamer op afgerekend.

2017-04-04

Burgerregering, hoe dan?

Ook op het bijbehorende blog, hoe een burgerregering realiseren?

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 geeft een mooie kans om een burgerregering te realiseren. Bijna niemand zal protesteren als Rutte weer minister-president wordt, maar om een coalitie te vormen zullen partijen zoals CDA, D66 en GroenLinks graag laten zien waar ze voor staan.

+Read more...

Het uitruilen zoals Rutte met Samsom deed werd de PvdA niet in dank afgenomen. Daarnaast heeft de VVD hele slechte ministers gekend:

  • Henk Kamp van EZ is niet bepaald geliefd in Groningen door de gaswinning en het doorverwijzen van burgers naar de NAM bij klachten.
  • Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft als carrièrepolitica vakkundig het lastige spoorwegendossier (met Fyra) bij haar staatssecrataris gedumpt zodat ze lintjes kon knippen voor nieuwe snelwegen en borden met 130 erop onthullen, een VVD-uithangbord
  • Ivo Opstelten en Ard van der Steur faalden als minister van Veiligheid & Justitie
  • Edith Schippers op Volksgezondheid, Welzijn en Sport was controversieel doordat het bedrijf van haar man dat profiteerde van haar beleid
  • de staatssecretarissen Weekers en Wiebes kregen de Belastingdienst niet onder controle

Waarmee niet gezegd is dat de PvdA-ministers het beter deden. Hoe dan ook, tijd om hier veranderingen door te voeren. Het kan alleen maar beter worden.

Rutte wordt alom gewaardeerd voor zijn rol als minister-president, juist omdat hij zich zo min mogelijk bemoeit met het werk van de ministers. Juist deze flexibele, pragmatische Rutte zou goed een gezelschap van ministers en staatssecretarissen zonder politieke kleur kunnen leiden.

Maar waar vinden we dergelijke bestuurders? Dat is waar de burgers in het land een rol hebben. Die moeten goede ministers nomineren door ze in een brief aan te bevelen bij de Tweede Kamer via de voorzitter

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

of desnoods via @2eKamertweets #ministeriabel

Het hoeft niet lang, want uiteindelijk zal elke kandidaat toch door een sollicitatiecommissie gecontroleerd worden. Als er maar een paar duizend namen binnenkomen waar minstens honderd goede kandidaten tussen zitten!

2017-03-16