You, the petitioner

Burgemeester Alex van Hedel gemeente Neerijnen moet blijven

430 signatures

Wij, inwoners van gemeente Neerijnen en onderliggende dorpskernen, vinden dat Alex van Hedel moet aanblijven als burgemeester van gemeente Neerijnen. Raadsleden, luister naar jullie inwoners en stop met geld over de balk gooien. Geef het geld uit aan zaken die belangrijker zijn voor ons als inwoners! Onderteken de petitie en laat onze stem als inwoners horen!

Petition

We

inwoners van gemeente Est, Haaften, Heesselt, Hellouw, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Tuil, Varik en Waardenburg,

 

establish that:

dat onze Alex van Hedel moet aanblijven als burgemeester van gemeente Neerijnen. Wij zijn het gesteggel en het geld over de balk gooien, wat de raadsleden doen, zat. Geef het geld uit aan zaken die belangrijker zijn voor ons als inwoners! Juist in de huidige economische crisis en tijd van bezuinigingen kunnen we dit beter besteden, daar waar het echt nodig is, dan het uitgeven aan een motie van afscheid en de daarbij horende hoge extra kosten!

 

and request

dat Raadsleden van gemeente Neerijnen de motie van afscheid en het ontslag van Burgemeester Alex van Hedel intrekken, dat de burgemeester zijn functie en de volledige termijn (van 15-06-2011 t/m 15-06-2017) als burgemeester Neerijnen mag aanblijven.

Daarnaast verzoeken wij de commissaris van de Koningin/Koning voor provincie Gelderland, Clemens Cornielje, om deze motie en ontslag te weigeren, de huidige burgemeester Alex van Hedel de volledige ambtstermijn van 6 jaar te laten blijven.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Neerijnen 
Petition desk:
Closing date:
2013-07-04 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
M. Appeldoorn 
Organisation:
burgerinitiatief gemeente Neerijnen 

History

Signatures

Updates

Wijziging/aanvulling in petitie

Beste mensen,   Allereerst wil ik iedereen bedanken die al ondertekend hebben! Ontzettend goed dat er al zoveel reacties op zijn gekomen. Toch even eerst een aantal spelregels: Alle ondertekeningen zonder naam -alleen opmerking- zijn niet geldig als stem/ondertekening voor petitie.

+Read more...

Daarnaast zou het nog beter zijn als we per persoon ondertekenen.   Er zijn een aantal vragen/reacties gekomen over de regel van het niet stemmen. Deze zouden graag een aantal mensen eruit gehaald willen zien. Blanco stem is ook een stem, dit willen we natuurlijk allemaal voorkomen. De petitie staat echter al online en kan niet meer online gewijzigd worden. Met deze nieuwsbrief wil ik iedereen informeren en een wijziging aanbrengen. Bij de overhandiging van de petitie zal deze nieuwsbrief/officiele mededeling bijgevoegd worden! Bij deze komt het volgende te vervallen: "Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan ons verzoek zullen wij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op 5 maart 2014 niet gaan stemmen." En zal worden vervangen voor onderstaande:  "Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan ons verzoek om de burgemeester aan te houden, zullen de verantwoordelijke partijen die de motie van afscheid ingediend hebben dit uit eigen financiele middelen mogen betalen "partijkas?" en niet indirect in rekening brengen bij ons als burgers. Wij eisen dan ook nadrukkelijk wanneer de motie van afscheid toch wordt aangehouden dat er rekening en verantwoording gepubliceerd wordt dat de verantwoordelijken dit zelf gaan betalen en niet indirect via belastingheffingen de rekening gepresenteerd wordt aan de burgers van Neerijnen."        

2013-04-11